Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Kim Bích Hố Nai Bản đồ KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

Kim Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:30

Kim Phát Gia Kiệm Bản đồ 157/6 Đồng Cao, Tân Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai.

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Kim Thượng Gia Kiệm Bản đồ Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

La Ngà Túc Trưng Bản đồ Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

04:30

07:00

16:30

19:00

Lạc Sơn Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:00

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Lai Ổn Hòa Thanh Bản đồ Ấp Lộ Ðức 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:00

06:00

16:30

Lang Minh Gia Ray Bản đồ Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:45

05:00

07:15

Liên Kim Sơn Long Thành Bản đồ K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Lộ Đức Hòa Thanh Bản đồ KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Lộc Hòa An Bình Bản đồ Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

07:45

16:00

18:00

Lộc Lâm Hố Nai Bản đồ KP. 5, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:00

17:30

Lợi Hà Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Long Bình Tân Mai Bản đồ Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Long Đức Long Thành Bản đồ Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

18:00

17:00

17:00

17:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:00

18:00

Long Phước Long Thành Bản đồ Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

06:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

Long Thành Long Thành Bản đồ Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

07:00

17:00

Long Thuận Gia Ray Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

07:30

17:00

Mai Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phương Mai III, xã Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

Mân Côi An Bình Bản đồ Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15
Tổng cộng: 286