Giáo Xứ Hiệp Lực

Tên giáo xứ Hiệp Lực
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 6996
Quan thầy Thánh Giuse 19.03
Địa chỉ giáo xứ Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 22.09.1972, nữ tu Maria Tống Thị Lành và một số chị em dòng Mến Thánh Giá Huế cùng với khoảng 236 gia đình công giáo từ miền Trung vào Biên hòa. Sau đó, nhóm người này về tá túc tại trường Hòa Bình, Long Khánh. Sau ba tháng, Cha Placidô Nguyễn Tấn Phát vâng lời Đức Cha đưa nhóm giáo dân này về vùng đất Căn Cứ lập nghiệp. Ngày 22.04.1973, Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu đưa thêm 420 gia đình công giáo từ Đà Nẵng vào vùng đất này lập cư. Hai đợt di cư với các nhóm người mang theo những nét văn hóa khác nhau nhập chung lại thành một cộng đoàn Giáo xứ lấy tên là Hiệp Lực. Giáo xứ Hiệp Lực lúc này được Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu coi sóc trong vai trò chánh xứ tiên khởi. Tháng 04.1975, Giáo xứ Hiệp Lực khởi công xây dựng nhà thờ. Từ năm 1975 - 1980, dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh, cộng đoàn Hiệp Lực ngày càng vững mạnh trong đức tin và tình mến. Ngày 27.04.1980, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận về coi sóc Giáo xứ. Cha Gioan Baotixita đã cùng với giáo dân Hiệp Lực tiếp tục hoàn thành các công trình của Giáo xứ : nhà xứ (1982), tháp chuông và nhà thờ (1990), nhà giáo lý. Ngày 05.02.1996, Cha Gioan Baotixita Đinh Văn Thám về phục vụ cộng đoàn Hiệp Lực, Ngài đã chỉnh trang cơ sở vật chất và ổn định các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ. Năm 2008, Cha Đaminh Hà Thế Tâm về phụ trách Giáo xứ. Cha Đaminh và cộng đoàn tu sửa nhà thờ, các tượng đài. Bên cạnh đó, nhờ sự hướng dẫn Cha Đaminh giáo dân Hiệp Lực ngày càng hiệp nhất yêu thương và đời sống đức tin ngày thêm thăng tiến như hiện nay.

Năm 2019, Cha Giuse Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ kế nhiệm cha Đaminh Hà Thế Tâm

Địa dư  Đông giáp xứ Trung Ngãi; Tây giáp xứ Tam Thái; Nam giáp xứ Vô Nhiễm; Bắc giáp hồ Sông Vi.

Diện tích  36 km2

Ngày chầu lượt  Chúa Nhật Trước ngày 19.03

Dòng tu trong xứ hiện nay 

-    Mến Thánh Giá Bà Rịa - Cộng đoàn Hiệp Lực
-    Mến Thánh Giá Quy Nhơn :
o    Cộng đoàn Bêtania
o    Cộng đoàn Andrê Kim Thông Hiệp Lực

Linh mục đương nhiệm Giuse Phạm Thanh Bình (2019 -)

Thống kê

Năm

1973

1984

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

5000

6879

5845

5961

7523

8383

Tu sĩ

6

9

13

20

14

1800

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Placide Nguyễn Tấn Phát Quản nhiệm 1972 - 1973
2 Giuse Nguyễn Thanh Châu Chánh xứ 1973 - 1975
3 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Quản nhiệm 1975 - 1980
4 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Chánh xứ 1980 - 1996
5 Gioan Bt. Đinh Văn Thám Chánh xứ 1996 - 2008
6 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Phó xứ 2006 - 2008
7 Đaminh Hà Thế Tâm Chánh xứ 2008 - 2019
8 Giuse Phạm Thanh Quang Phó xứ 30/05/2013 - 09/08/2016
9 Giuse Phạm Thanh Bình Chánh xứ 16/09/2019 -
10 Giuse Nguyễn Duy Phưởng Phó xứ 09/2019 - 08/09/2020
11 Giuse Nguyễn Công Hữu Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
12 Giuse Nguyễn Ngọc Long Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ