Giáo hạt An Bình

Tên giáo hạt An Bình
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 14
Linh mục quản hạt Gioan Trần Xuân Hùng
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt An Bình bao gồm xã Bàu Hàm 1, xã Bàu Hàm 2, xã Sông Thao, xã Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, xã Đông Hòa, xã Trung Hòa, xã Tây Hòa, xã Lộ 25 huyện Thống Nhất và một phần các xã: An Bình, Sông Nhạn – Thị xã Long Khánh, xã Bình Sơn - huyện Long Thành.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Lúc ban đầu, Giáo hạt An Bình hình thành từ số giáo dân ít ỏi chỉ có 300 người quần cư lao động ở đồn điền cao su Suzannah Dầu Giây với một ngôi nhà thờ được xây bằng đá thời Cha Rev, P.Artif (MEP).  Đến năm 1975, Giáo hạt An Bình được Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập với:

  • 6 giáo xứ và 3 nhà nguyện giáo họ.
  • Số giáo dân:  22.000 người.

Hiện nay, Giáo hạt An Bình có: 14 giáo xứ với số giáo dân 49.229

Địa dư
Giáo hạt An Bình bao gồm xã Bàu Hàm 1, xã Bàu Hàm 2, xã Sông Thao, xã Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, xã Đông Hòa, xã Trung Hòa, xã Tây Hòa, xã Lộ 25 huyện Thống Nhất và một phần các xã: An Bình, Sông Nhạn – Thị xã Long Khánh, xã Bình Sơn - huyện Long Thành.
 

Bắc

 
Giáp

hạt Gia Kiệm

Nam

hạt Long Thành

Đông

hạt Xuân Lộc

Tây

hạt Phú Thịnh

 

Tình hình nhân sự

Các hội dòng trong hạt: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Thủ Đức, Mến Thánh Giá Gò Vấp. Mến Thánh Giá Tân Lập, dòng nữ Đaminh Thánh Tâm VN, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân, dòng nữ Đaminh BN Thủ Đức, dòng Nữ Thánh Thể, dòng Đaminh Thái Bình, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu Huế và Tu hội Tình Thương.

Số linh mục

Chủng sinh

Tu Sĩ

18

24

91

 

 

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bàu Hàm Xã Bàu Hàm 1, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

18:30

04:30

07:00

17:15

Bản đồ
Dầu Giây Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

05:00

17:30

05:00

07:00

17:30

Bản đồ
Hưng Lộc Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:30

Bản đồ
Lộc Hòa Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

07:45

16:00

18:00

Bản đồ
Mân Côi Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Minh Hòa Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Minh Tín ấp 5 xã lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Quảng Tâm Ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tâm An Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:00

04:20

06:15

08:00

17:00

19:00

Bản đồ
Tâm Hòa Ấp Hòa Bình, xã Ðông Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Thanh Bình Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Xuân Đức số 04 - ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

Bản đồ
Xuân Linh Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

Bản đồ
Xuân Long Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ