Giáo Xứ Hiệp Nhất

Tên giáo xứ Hiệp Nhất
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2753
Quan thầy Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (11.05)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1987, khi hồ thủy điện Trị Anbắt đầu hoạt động, cũng là lúc ruộng vườn của giáo dân ấp Bến Nôm II, xã Phú Cường, huyện Định Quán bị ngập lụt. Vì vậy, một số người phải di cư đi nơi khác sinh sống và số còn lại chuyển sang nghề ngư phủ. Một thời gian sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu, chánh xứ Thống Nhất đến chăm sóc mục vụ cho những giáo dân nơi đây và Cha Phaolô cùng với cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm bằng tranh làm nơi dâng lễ, cầu nguyện. Năm 1995, Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật quy tụ giáo dân thuộc ấp Bến Nôm II để thành lập GHBL Hiệp Nhất và cử Cha Phaolô quản nhiệm GHBL này. Cha Phaolô và cộng đoàn xây nhà nguyện kiên cố (12m x 28m), đài Đức Mẹ và đài Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm bổn mạng GHBL. Nhờ sự tận tâm và nhiệt thành của quý Cha quản nhiệm, cộng đoàn GHBL Hiệp Nhất ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ dần đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2009, Cha Théophile Đỗ Hữu Liêm về quản nhiệm GHBL Hiệp Nhất. Trong thời gian này, Cha Théophile và cộng đoàn chung tay tu sửa nhà xứ, chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, xây nhà giáo lý và quy hoạch nghĩa trang. Ba năm sau, GHBL Hiệp Nhất được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Théophile được bổ nhiệm làm Cha xứ tiên khởi. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn của Cha Théophile, cộng đoàn Giáo xứ đã có đời sống an hòa và hiệp nhất như hiện nay.

Năm 2016, Cha Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán được đặt làm cha xứ thay cha Thêôphilê. Nhận thấy Nhà Thờ đã xuống cấp trầm trọng, nên ngài cùng cộng đoàn bắt đầu công việc xây dựng nhà thờ mới vào ngày 28/12/2016. Đến ngày 19/6/2020, Cha Matthia Nguyễn văn Oai được đặt làm cha xứ, ngài cùng cộng đoàn nỗ lực hoàn thành để đến hôm nay, 28/11/2020, Đức Giám Mục phụ tá thay mặt ĐGMGP đến để Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ cho Thiên Chúa.

Địa dư  Đông giáp tu viện Vinh Sơn; Tây giáp xứ Dốc Mơ; Nam giáp xứ Thống Nhất; Bắc giáp hồ Trị An.

Diện tích  6km2

Ngày chầu lượt  CN IV MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Con Đức Mẹ Nam Vang (Phú Cường)- Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Hiệp Nhất

Linh mục đương nhiệm  Matthia Nguyễn Văn Oai ( 2020 - )

Thống kê

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

 2020

Giáo dân

2.118

2.258

2.282

2.210

2.165

2,468

Gia đình

427

497

497

466

496

616

Tu sĩ

6

2

2

3

3

4

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phaolô Lê Văn Diệu Quản nhiệm 1995 - 2002
2 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Đặc trách 2002 - 2002
3 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Quản nhiệm 2002 - 2007
4 Phêrô Lâm Thái Bình Quản nhiệm 2007 - 2009
5 Theophilo Đỗ Hữu Liêm Quản nhiệm 2009 - 2012
6 Theophilo Đỗ Hữu Liêm Quản nhiệm 2009 - 2012
7 Micae Vũ Đình Mai Phó xứ 30/05/2013 -
8 Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán Chánh xứ 08/2016 - 19/06/2020
9 Rene Phạm Minh Tâm Phó xứ 2017 -
10 Matthia Nguyễn Văn Oai Chánh xứ 19/06/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ