Giáo Xứ Hiếu Liêm

Tên giáo xứ Hiếu Liêm
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Antôn Padova (13.06)
Địa chỉ giáo xứ Ấp 3 xã Hiếu Liên, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

19:00

05:30

19:00

19:00

05:30

19:00

19:00

16:00

19:00

07:00

09:30

15:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1960 đã có một số gia đình công giáo sống tại khu vực Hiếu Liêm. Thời gian đầu, giáo dân Hiếu Liêm phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Tháng 07 năm 1960, Cha Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn được cử đến phụ trách Giáo xứ Hiếu Liêm. Sau một vài tháng nhận nhiệm sở, Cha Đaminh cùng với giáo dân Hiếu Liêm dựng một nhà nguyện để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sau năm 1965, do chiến tranh nên nhà nguyện bị sập và một số giáo dân tản mác đi những nơi khác sinh sống. Mười năm sau, dân các nơi, trong đó có cả người công giáo gốc Hà Tĩnh và Campuchia về địa bàn Hiếu Liêm sinh sống. Thời điểm này, giáo dân Hiếu Liêm phải ra Giáo xứ Đại An và Giáo họ Thạch An để tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Do hoàn cảnh, tên gọi Giáo xứ Hiếu Liêm bị quên lãng. Ngày 16.09.1993, Cha Phêrô Cao Thọ Lành về phụ trách Giáo xứ Thiện An và quản nhiệm Giáo họ Hiếu Liêm. Thời gian đầu, Cha Phêrô dâng lễ với cộng đoàn Hiếu Liêm tại nhà một giáo dân vào các ngày Chúa Nhật. Một năm sau, Cha Phêrô cùng cộng đoàn dựng một nhà thờ bằng vách ván, mái tôn, nền gạch (15m x 8m). Từ đây cộng đoàn Hiếu Liêm có nơi xứng đáng hơn trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, đời sống đức tin của cộng đoàn Hiếu Liêm ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt dần đi vào ổn định. Hiện nay, Cha Giuse Cao Đức Long đang đặc trách GHBL Hiếu Liêm và quản nhiệm Giáo điểm Cây Sung cách GHBL 30 km với 800 giáo dân. Với sự giúp đỡ của Cha Giuse, các sinh hoạt của GHBL Hiếu Liêm và Giáo Điểm Cây Sung đi vào ổn định, đời sống đức tin của giáo dân ngày thêm vững mạnh.  

Ngày 08/09/2020 Cha Tân Chánh xứ Phaolô Phạm Quang Vinh được bổ nhiệm để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Lợi Hà; Tây giáp xứ Đại An; Nam giáp rừng Nam Cát Tiên; Bắc giáp xứ Thiện An.

Diện tích  60 km2

Ngày chầu lượt  Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Linh mục đương nhiệm  Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh ( 08/09/2020 - )

Thống kê

Năm

1990

2005

2006

2007

2009

2014

 2020

Giáo dân

306

512

502

405

1.100

966

1237

Gia đình

78

104

98

86

305

265

286

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn Đặc trách 1960 - 1965
2 Phêrô Cao Thọ Lành Đặc trách 1993 - 2001
3 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Đặc trách 2001 - 2009
4 Phaolô Bùi Quang Trung Đặc trách 2009 - 2009
5 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ 2016 - 09/2020
6 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ 2016 - 09/2020
7 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Chánh xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ