Giáo hạt Long Thành

Tên giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 30
Tổng số giáo họ biệt lập 0
Linh mục quản hạt Gioan Bùi Sĩ Phước
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Huyện Long Thành

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Hạt Long Thành khai sinh trong hoàn cảnh đất nước đã hoàn toàn giải phóng sau ngày 30.04.1975. Để các sinh hoạt tôn giáo trong từng khu vực địa phương thuận tiện hơn, ngày 15.08.1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã chia hạt Tân Mai thành hai: hạt Tân Mai và hạt Long Thành.

Hạt Long Thành được hình thành gồm 05 giáo xứ: Long Thành, Tân Mai 2 (nay là Thiên Phước), Văn Hải, Liên Kim Sơn, Thái Lạc và một giáo họ Sĩ Phước và làng Thiên Trợ.

Nhân sự

Gm có 5 cha xứ và thêm 3 cha hưu dưỡng và một cha dòng Biển Đức Phạm Quang Điện và cha Phêrô Nguyễn Mạnh Toàn. Sau khi đã tham khảo ý kiến các cha khu vực, Đức Cha Giáo phận đã đặt cha Giuse Maria Trần Minh Phú làm quản hạt đầu tiên cho hạt Long Thành các khóa liên tiếp cho đến năm 1993. Từ năm 1994 cha Gioan Trần Văn Hàm và hiện nay Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành làm quản hạt.

Vì nhu cầu và sinh hoạt kinh tế, hạt Long Thành đã phát triển theo thời gian và theo nhịp độ dân sinh: các giáo điểm trở thành giáo họ rồi giáo xứ:

1975 - 1976: Các khu kinh tế cũ hoặc tự túc hình thành các giáo điểm, giáo họ và giáo xứ: Tân Mai 3 (Thiên Bình), Hiền Đức, Hiền Hòa, Tân Hiệp và Bác Ái.

1976 - 1979: Các khu kinh tế mới hoặc do nhà nước chủ trương hoặc do dân tự túc: Tân Cang, Long Đức 1, Long Đức 2, Đồi 61, khu vực các giáo họ, giáo xứ Xuân An.

1980 - 1985: Các khu kinh tế mới như Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Suối Quýt, Chốt Thái, Long Phước, Bàu Cạn 1, 2, 3 và 4 mà nay là các giáo xứ Bình Sơn, Cẩm Đường, Thành Tín, Thành Tâm, Thành Đức, Long Phước, Thiên Ân, Phanxicô, Giuse, Phaolô, Truyền Tin, Thánh Linh.

Năm 1975, hạt Long Thành chỉ có 5 giáo xứ và 2 giáo họ, đến nay, đã có 27 giáo xứ, 1 giáo họ biệt lập và vẫn còn tiếp tục phát triển.

Tình hình nhân sự

Số linh mục

Chủng sinh giúp xứ

Tu Sĩ

Ban Hành Giáo

55

4

153

1.6874

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bác Ái Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

07:00

17:30

Bản đồ
Bình Sơn Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Cẩm Đường Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Đức Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Hòa Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hiền Phước

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Liên Kim Sơn K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Long Đức Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

18:00

17:00

17:00

17:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:00

18:00

Bản đồ
Long Phước Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

06:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

Bản đồ
Long Thành Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Minh Long Xã Bình An , Huyện Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phaolô Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phước Bình Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Sĩ Phước Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Tân Cang Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tân Hiệp Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thái Lạc Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thành Đức Xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:30

05:00

07:00

Bản đồ
Thánh Linh xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:30

Bản đồ
Thành Tâm Thôn 11, xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

18:00

05:00

17:00

Bản đồ
Thành Tín Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

17:30

05:00

17:00

Bản đồ
Thiên An

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Bản đồ
Thiên Ân Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

18:00

05:00

16:30

Bản đồ
Thiên Bình Ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thiên Lộc

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

06:00

07:30

18:00

Bản đồ
Thiên Long ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:30

Bản đồ
Thiên Phú

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thiên Phước Ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Truyền Tin Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

18:00

18:00

05:00

18:00

05:00

05:00

17:30

05:00

07:00

Bản đồ
Văn Hải Khu Văn Hải, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ