Giáo Xứ Giang Lâm

Tên giáo xứ Giang Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 26
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, khoảng 150 người công giáo từ Campuchia về vùng ven sông La Ngà sinh sống và hình thành Giáo điểm truyền giáo Giang Lâm. Lúc này, mọi sinh hoạt tôn giáo của Giáo điểm đều trực thuộc Giáo xứ Phương Lâm. Năm 1998, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo Họ Biệt Lập với tên gọi là Giang Lâm và trực thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm. Vì đi lại khó khăn (phải qua phà) nên từ năm 2002, Cha Giuse Trần Phú Sơn nguyên chánh xứ Ngọc Lâm đã bàn giao GHBL này cho Cha xứ Giáo xứ Đồng Hiệp. GHBL Giang Lâm lúc này chưa có nhà nguyện, nên một năm các Cha chỉ có thể vào dâng lễ bốn lần tại nhà của một giáo dân vào các dịp lễ bổn mạng Giáo họ; Tết; Lễ Giáng Sinh; và Lễ Phục Sinh. Năm 2013, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Giang Lâm xây dựng nhà nguyện kiên cố (40m x 17m). Từ đây, GHBL Giang Lâm có thánh lễ thường xuyên vào các chiều Chúa Nhật và lễ trọng. Hiện nay, cộng đoàn GHBL Giang Lâm đang dần đi vào ổn định và phát triển.

Địa dư Đông giáp sông La Ngà; Tây giáp suối Bùng Binh (suối Cọp); Nam giáp xã Phú Điền, Bắc giáp cánh đồng Cầu Cha.

Diện tích 2,8 km2

Ngày chầu lượt CN I MC

Linh mục đương nhiệm Gioan Đào Xuân Trực ( 07/2016 - )

Thống kê

Năm

2004

2008

2013

  2020

Giáo dân

416

440

452

546

Gia đình

92

98

116

134

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Maria Nguyễn Bá Thi Đặc trách 1975 - 1977
2 Gioan Bt. Nguyễn Văn Quế Đặc trách 1977 - 1990
3 Antôn Nguyễn Tuế Đặc trách 1990 - 1995
4 Giuse Trần Phú Sơn Đặc trách 1995 - 2002
5 Gioan Nguyễn Phan Hưng Đặc trách 2002 - 2006
6 Giuse Phạm Ngọc Duy Đặc trách 2006 - 2014
7 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ 07/2016 - 10/2023
8 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ 07/2016 - 10/2023
9 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ