Giáo Xứ Hải Dương

Tên giáo xứ Hải Dương
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 938
Quan thầy Thánh Micae
Địa chỉ giáo xứ 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, nhiều Giáo xứ di cư từ miền Bắc đến định cư tại xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Sau khi rút thăm, bà con thuộc Giáo xứ Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng, được chia và định cư tại vùng đất xứ Hải Dương Hiện nay. Từ những ngày đầu, cộng đoàn được Cha Giuse Phạm Văn Hy coi sóc và giúp đỡ. Năm năm sau, Cha Giuse cùng với giáo dân dựng lên ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo xứ với kích thước 8m x 20m bằng vật liệu kiên cố.
Năm 1971, Cha Đaminh Đặng Công Hiến (dòng Thánh Thể) về coi sóc Giáo xứ Hải Dương. Sáu năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng trao Giáo xứ cho các Cha Dòng Thánh Thể phụ trách. Đến nay, các Cha Dòng Thánh Thể vẫn tiếp tục coi sóc Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định. Năm 1986, Cha Giuse Đặng Văn Quy và cộng đoàn Giáo xứ Hải Dương đã xây nhà hội. Năm 2002, Cha Đaminh Đỗ Văn Vàng kế nhiệm Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Đaminh và cộng đoàn khởi công xây nhà thờ mới năm 2003 và hoàn thành năm 2005. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha
Gioan Kim Nguyễn Đức Vũ, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt mục vụ thêm phong phú.

Địa dư Đông giáp xứ Bắc Hải; Tây giáp xứ Phú Tảo; Nam giáp xứ Gia Viên; Bắc giáp xứ Lộc Lâm.

Diện tích 7 ha

Ngày chầu lượt Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Dòng tu trong Giáo xứ Dòng Thánh Thể - Cộng đoàn Nhà Khấn và Nhà Tập

Linh mục đương nhiệm Gioan Kim Nguyễn Đức Vũ (12/9/218 - )

Thống kê

Năm

1975

 1980

  1990 

  2003

2013

2020

Giáo dân

300

 360 

 413 

 447

  780

930

Gia đình  

71

 85

98

 125  

 220

265

Tu sĩ

-

-

2

6

6

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Văn Hy Quản nhiệm 1954 - 1958
2 Giuse Trần Văn Bình Quản nhiệm 1969 - 1971
3 Đaminh Phạm Bá Linh Chánh xứ 1971 - 1973
4 Đaminh Đặng Công Hiến Quản nhiệm 1973 - 1974
5 Giuse Nguyễn Thanh Tâm Chánh xứ 1974 - 1975
6 Giuse Đặng Văn Quy Chánh xứ 1975 - 2002
7 Đaminh Phạm Văn Vàng Chánh xứ 2002 - 2006
8 Phêrô Phạm Ngọc Hảo Chánh xứ 2006 - 2009
9 Antôn Nguyễn Minh Thuấn Chánh xứ 11/2008 - 2012
10 Giuse Đỗ Thôn Nhu Chánh xứ 2012 - 2014
11 Giuse Nguyễn Văn Khiêm Phó xứ 2013 - 2014
12 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Chánh xứ 2015 - 2018
13 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Chánh xứ 12/09/2018 - 08/2022
14 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Chánh xứ 12/09/2018 - 08/2022
15 Giuse Vũ Trọng Nghĩa Chánh xứ 22/08/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ