Giáo Xứ Hà Nội

Tên giáo xứ Hà Nội
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 21953
Giáo dân 14381
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số giáo dân dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Kim Loan di cư đến xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa sinh sống và thành lập Giáo xứ Hà Nội. Thời gian đầu, Cha Phanxicô Xaviê và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ với kích thước 6m x 12m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền kế nhiệm Cha Phanxicô Xaviê phụ trách Giáo xứ Hà Nội. Trong những năm đầu phụ trách Giáo xứ, Cha Phaolô từng bước ổn định các sinh hoạt mục vụ. Năm 1969, Cha và cộng đoàn thể hiện tinh thần hiệp thông trong việc xây nhà thờ mới với kích thước 24m x 64m bằng vật liệu kiên cố và hoàn thành hai năm sau đó.
Năm 1975, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo thay thế Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ. Từ đó Cha Đaminh phát triển thêm những thành quả đã có qua các thời quý Cha quản xứ, đồng thời, hoàn thiện các sinh hoạt của Giáo xứ và tu sửa chỉnh chu các cơ sở vật chất để làm nên Giáo xứ Hà Nội tốt đẹp như ngày nay.

Năm 2021 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phaolô Nguyễn Đức Thành tiếp tục coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa

Địa dư Đông giáp xứ Thánh Tâm; Tây giáp xứ Kẻ Sặt; Nam giáp khu Long Bình; Bắc giáp xứ Gò Xoài.

Diện tích 2,3 km2

Ngày chầu lượt CN IV MV

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

-    Nữ Tá viên Thánh Camillo - Cộng Đoàn Chân phước Maria Domenica và Thánh Camillo 
-    Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường - Tu Viện Thánh Giuse
-    Đaminh Thánh Tâm - Thí điểm Mái ấm Chúa Hài Đồng  
-    Đức Mẹ Lên Trời - Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời - Hố Nai

Linh mục đương nhiệm  Phaolô Nguyễn Đức Thành ( 11/2021 - )Thống kê

Năm

1954

1963

 1974

 1990

2003

  2013

2020

Giáo dân 

1.200 

 1.500

 5.126  

 8.572  

12.395

  15.487

14.432

Gia đình

 122 

 153

 525

 2.541

3.174

 3.955

4.553

Tu sĩ 

  -

 - 

  4

 -   

62

  18

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phanxicô X. Vũ Kim Loan Quản nhiệm 1954 - 1956
2 Phaolo Nguyễn Quang Hiền Chánh xứ 1956 - 1975
3 Vinhsơn Phạm Liên Hùng Phó xứ 1967 - 1968
4 Matthêu Bùi Tiến San Phó xứ 1968 - 1969
5 Giuse M. Trần Minh Phú Phó xứ 1969 - 1971
6 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Phó xứ 01/05/1975 - 24/07/1977
7 Đaminh Trần Xuân Thảo Chánh xứ 1975 - 10/2015
8 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Phó xứ 1980 - 1995
9 Bênêđictô Nguyễn Hưng Phó xứ 1996 - 2000
10 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy Phó xứ 2004 - 2005
11 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Phó xứ 2005 - 2007
12 Raymunđô Trần Quốc Thắng Phó xứ 2006 - 2009
13 Giuse Nguyễn Văn Tịch Phó xứ 2006 - 09/2010
14 Phêrô Nguyễn Quốc Việt Phó xứ 2007 - 2008
15 Đaminh Nguyễn Văn Triệu Phó xứ 12/2009 - 07/2011
16 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Phó xứ 2010 - 2012
17 Vinhsơn Dương Văn Đức Phó xứ 19/06/2012 - 2015
18 Đaminh Phan Anh Huy Phó xứ 17/08/2013 - 09/08/2016
19 Giuse Tạ Duy Tuyền Chánh xứ 08/2015 - 08/2017
20 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ 2015 - 03/09/2018
21 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ 08/2016 - 20/09/2020
22 Giuse Phạm Sơn Lâm Chánh xứ 08/2017 - 14/11/2021
23 Giuse Phạm Sơn Lâm Chánh xứ 08/2017 - 14/11/2021
24 Giuse Vũ Xuân Thực Phó xứ 2018 - 2019
25 Vinhsơn Bùi Duy Thiện Phó xứ 2019 - 15/11/2021
26 Giuse Võ Đình Nhật Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
27 Phaolô Nguyễn Đức Thành Chánh xứ 15/11/2021 -
28 Phaolô Nguyễn Minh Hưng Phó xứ 08/11/2022 -
29 Giuse Trương Vĩnh Phú Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
30 Antôn Mai Quốc Trí Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ