Giáo Xứ Hưng Lộc

Tên giáo xứ Hưng Lộc
Giáo hạt An Bình
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
Địa chỉ giáo xứ Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1954, Cha Phaolô Nguyễn Huỳnh Điểu cùng với 12 hộ gia đình đến xã Hưng Lộc thành lập một Giáo họ. Hai năm sau, Cha Phaolô xây một ngôi nhà nguyện tạm đầu tiên và nhận Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria làm bổn mạng của Giáo họ. Năm 1962, Cha Giuse Nguyễn Hiếu Lễ tu sửa lại nhà nguyện Giáo họ để có nơi xứng đáng hơn dâng lễ và cầu nguyện. Từ năm 1987 đến năm 2003, Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng đã sửa lại nhà thờ để mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Hưng Lộc đã có đủ các cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và đời sống đức tin của cộng đoàn Hưng Lộc ngày càng vững mạnh. Năm 2010, Cha Giuse Nguyễn Văn Học về phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Hưng Lộc trở thành một cộng đoàn sống chứng nhân qua các hoạt động bác ái của các đoàn thể trong xứ. 

Năm 2022,  giáo xứ đón cha Đaminh Nguyễn Văn Triệu làm Tân Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư  Đông giáp xứ Dầu Giây; Tây giáp xứ Thanh Bình; Nam giáp xứ Minh Tín; Bắc giáp quốc lộ 1

Diện tích  1,35 Km2

Ngày chầu lượt CN XXII TN

Dòng tu trong giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Gò Vấp

Linh mục đương nhiệm Đaminh Nguyễn Văn Triệu (2022-)

Thống kê

Năm

1987

1997

2007

2013

2020

Giáo dân

962

1.430

1.663

1.727

1905

Gia đình

198

295

326

472

594

Tu sĩ

4

5

6

7

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Đặc trách 1954 - 1956
2 Giuse Nguyễn Hiếu Lễ Đặc trách 1956 - 1962
3 Tôma Nguyễn Văn Sum Đặc trách 1962 - 1966
4 Giuse Nguyễn Văn Minh Đặc trách 1966 - 1972
5 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Đặc trách 1972 - 1973
6 Gioakim Nguyễn Văn Quới Đặc trách 1973 - 1974
7 Giacôbê Lâm Văn Thế Đặc trách 1975 - 1976
8 Đaminh Phạm Hiến Thành Đặc trách 1976 - 1987
9 Giuse Nguyễn Văn Tăng Quản nhiệm 1987 - 2010
10 Giuse Nguyễn Văn Học Chánh xứ 01/2010 - 19/03/2022
11 Đaminh Nguyễn Văn Triệu Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ