Giáo hạt Long Khánh

Tên giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 36
Tổng số giáo họ biệt lập 3
Linh mục quản hạt Giuse Phạm Sơn Lâm
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt Long Khánh gồm Thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và một phần huyện Xuân Lộc.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Khởi đầu, Giáo hạt Xuân Lộc chỉ có 16 giáo xứ. Do sự phát triển dân số và dân di cư từ miền Bắc, miền Trung và Campuchia đổ về nên dân số Giáo hạt liên tục tăng nhanh. Theo thống kê năm 1974 tỷ lệ người công giáo tại Giáo hạt Xuân Lộc là 40.484 / 76.542 người, tương đương với 52,89%. Đến năm 2013, số người công giáo tại Giáo hạt Xuân Lộc là 170.994 giáo dân.

Để phù hợp với số giáo dân cho từng thời điểm, các Giáo xứ mới liên tục được thành lập. Với số Giáo xứ ban đầu là 16 (kể cả nhà thờ sư đoàn bộ binh và Giáo xứ Dầu Giây lúc bấy giờ cũng thuộc hạt Xuân Lộc) đến nay các Giáo xứ và Giáo họ biệt lập đã lên đến 53 Giáo xứ và 7 GHBL và trở thành Giáo hạt có nhiều Giáo xứ và giáo dân nhất Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 22.05.2021, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân đã quyết định tách Giáo hạt Xuân Lộc để thiết lập hai Giáo hạt mới:

1. Giáo hạt Long Khánh: Long Khánh là tên gọi trước đây của Giáo hạt Xuân Lộc. Giáo hạt Long Khánh, nơi có Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận đặt ngay tại trung tâm Tp. Long Khánh, gồm trọn Thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và một phần huyện Xuân Lộc, với 36 Giáo xứ và 4 Giáo họ Biệt lập.

2. Giáo hạt Gia Ray: Gia Ray là tên giáo xứ kỳ cựu của Giáo hạt mới. Trước khi phân chia Giáo phận Xuân Lộc từ Tổng Giáo phận Sài Gòn vào năm 1965, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã đến Giáo xứ Gia Ray để ban Bí tích Thêm sức. Gia Ray cũng là tên thị trấn Gia Ray, được coi là trung tâm của huyện Xuân Lộc. Giáo hạt Gia Ray với 26 Giáo xứ và 3 Giáo họ Biệt lập, bao gồm gần hết huyện Xuân Lộc.

Địa dư

Gồm Thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và một phần huyện Xuân Lộc.

Bắc

 

hạt Gia Kiệm

Nam

           giáp

hạt Bình Giã, Bà Rịa

Đông

 

Địa phận Phan Thiết, hạt Túc Trưng

Tây

 

hạt An Bình, Long Thành

Tình hình nhân sự

 Số linh mục

Chủng sinh

Tu Sĩ

Ban Hành Giáo

76

12

236

2.506

Một số nét tiêu biểu

Giáo hạt nhiệt tình hưởng ứng chương trình mục vụ Ngũ Niên của Giáo phận qua việc tổ chức học hỏi và thi giáo lý mục vụ cho các giới, hội đoàn, giáo dân cấp Giáo xứ và Giáo hạt. Bên cạnh đó, Giáo hạt còn tổ chức giao lưu thánh ca cho các ca đoàn, ơn gọi cho các lễ sinh, gặp gỡ học tập cho giáo lý viên và giới trẻ. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động thúc đẩy mọi người hướng đến dịp mừng Kim Khánh Giáo phận năm 2015.

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lộc Xã Xuân Lập, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

19:00

05:00

07:00

17:00

Ngày 13 hằng tháng có Thánh lễ kính Đức mẹ tại lễ đài Bản đồ
Bảo Quang Bảo Quang - Long Khánh - Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

07:00

17:00

Bản đồ
Bảo Thị Bảo Thị, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Bảo Vinh Ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:45

07:00

16:30

Bản đồ
Bàu Cối Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

05:00

07:00

17:30

Bản đồ
Bình Khánh Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

Bản đồ
Cẩm Tân Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Cáp Rang Ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Bản đồ
Chính Toà L44 đường Hùng Vương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

17:00

19:00

04:30

06:00

07:30

16:30

18:00

19:30

13 hàng tháng có thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 19g00 Bản đồ
Duyên Lãng Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
GHBL. Thánh Đaminh Uý Bản đồ
GHBL. Thiên Phúc

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

16:00

Bản đồ
GHBL. Xuân Nam Bản đồ
Gia Vinh

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Bản đồ
Hàng Gòn Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Hoàn Quân Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

17:00

Bản đồ
Hồng Ân Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

06:45

16:30

Bản đồ
Nam Hà Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:45

Bản đồ
Núi Đỏ Ấp Núi Ðỏ, xã Bàu Sen, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Núi Tung Ấp Núi Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:03

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phú Xuân

17:30

17:30

17:30

17:00

Bản đồ
Suối Cả Ấp 2, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

05:30

17:00

Bản đồ
Suối Tre Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

05:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

05:00

17:30

06:00

07:30

17:30

Bản đồ
Tân Phú P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Tân Xuân P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

06:45

18:00

Bản đồ
Thái Xuân Ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:00

04:30

08:00

17:00

19:00

Bản đồ
Thiên Đức Ấp 3, Xã Thừa Đức , Huyện Cẩm Mỹ

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Thừa Ân

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

06:30

Bản đồ
Thừa Đức Ấp 4, xã Thừa Ðức, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

05:30

17:00

Bản đồ
Xuân Bảo Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

07:00

17:00

Bản đồ
Xuân Bình Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:30

17:00

19:00

Bản đồ
Xuân Đông Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

05:00

07:00

Bản đồ
Xuân Đường Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Xuân Khánh P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

19:00

Bản đồ
Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

16:30

16:30

05:00

16:30

05:00

16:30

16:30

05:00

18:15

05:00

07:15

16:30

Bản đồ
Xuân Nhạn Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:30

07:30

18:00

Bản đồ
Xuân Quế Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Bản đồ
Xuân Tây Xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:45

Bản đồ
Xuân Triệu Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

07:15

17:00

Bản đồ