Giáo hạt Túc Trưng

Tên giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 25
Linh mục quản hạt Phêrô Lưu Thành Tâm
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt Túc Trưng nằm trên trục Quốc lộ 20, trải dài từ cây số 86 đến cây số 116. Địa bàn thuộc trọn huyện Định Quán, phần lớn huyện Vĩnh Cửu (lòng hồ Trị An nằm trọn trong địa bàn của hạt).

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo hạt Túc Trưng được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập ngày 7-2-1976 trên cơ sở tách các xứ, họ và trại từ hạt Dốc Mơ và hạt La Ngà gồm:

Giáo xứ La Ngà (hạt La Ngà), Giáo xứ Túc Trưng (hạt Dốc Mơ), Giáo xứ Túc Trưng đồn điền (nay là giáo xứ Tam Phú), Giáo xứ Thánh Mẫu (hạt Dốc Mơ), Trại Thống Nhất (nay là giáo xứ Thống Nhất - Dốc Mơ).

Khi mới hình thành Giáo hạt (1976) toàn giáo hạt có 5 giáo xứ, cho đến ngày nay giáo hạt đã có 21 Giáo xứ và 4 Giáo họ.

Tình hình nhân sự

 Số linh mục

Chủng sinh

Tu Sĩ

Ban Hành Giáo

42

4

101

83.375

Một số sinh hoạt tiêu biểu

Điểm nổi bật nhất của giáo hạt là công việc truyền giáo và củng cố niềm tin cho dân Chúa bằng những hình thức phát triển cộng đồng như:

Bồi dưỡng để nâng cao các giới, các nhóm tông đồ (chính từ nơi họ, Đức Kitô được giới thiệu cho dân ngoại).

Động viên và khích lệ giới trẻ mở mang kiến thức (cấp học bổng, lập quỹ khuyến học, phát thưởng khích lệ, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức).

Giúp đỡ và tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên (trợ cấp gạo, tiền, xây dựng nhà tình thương, cấp phương tiện đi lại (xe đạp), giao bò mẹ…).

Sống bác ái với anh em xung quanh không phân biệt tôn giáo (việc tổ chức an táng cho người qua đời, các phần quà thăm viếng).

Qua những hình thức sinh hoạt trên, giáo hạt đã đạt được những thành quả nhất định. Tuy không nhiều nhưng cũng đã tạo được bước đi khá vững chắc, để từ đó có thể đẩy mạnh công việc truyền giáo và bác ái xã hội ngày một vững mạnh hơn.

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đan-Kar xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Định Quán Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

Bản đồ
Đức Thắng Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

18:30

05:00

18:30

05:00

05:00

05:00

07:00

18:30

Bản đồ
Gia Canh Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Hiệp Nhất Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

16:30

Bản đồ
La Ngà Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

04:30

07:00

16:30

19:00

Bản đồ
Nagoa Xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

17:00

19:00

Bản đồ
Ngọc Thanh Xã Ngọc Thanh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

16:30

19:30

Bản đồ
Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phú Hòa Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phú Thiện Xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Suối Nho Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Bản đồ
Tam Phú Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thánh Mẫu Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Bản đồ
Thống Nhất Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

16:00

18:00

Bản đồ
Túc Trưng Ấp Thái Hòa 1, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:00

05:30

07:00

18:00

Bản đồ
Vĩnh An Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Dưng

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân hoa

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:45

17:30

06:30

17:00

Bản đồ
Xuân Kiên Ấp 8, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Phú

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Sơn Ấp 7, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Thanh Túc Trưng Bản đồ
Xuân Trung

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Trường Ấp 5, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ