Giáo Xứ Hoàn Quân

Tên giáo xứ Hoàn Quân
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 2354
Giáo dân 5
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển 

Năm 1976, một số gia đình công giáo về khu vực Cẩm Mỹ cạnh quốc lộ 51 lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Năm 1983, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ và lấy tên là Hoàn Quân. Lúc này, Giáo họ Hoàn Quân trực thuộc Giáo xứ Xuân Mỹ và được Cha Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu quản nhiệm. Nhờ sự tận tâm của Cha Gioan Baotixita và tình hiệp nhất của Giáo họ, giáo dân Hoàn Quân ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1998, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn Hoàn Quân xây dựng nhà thờ kiên cố để có nơi dâng lễ và cầu nguyện tại Giáo họ. Cùng năm, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Hoàn Quân lên GHBL. Qua các thời quý Cha phụ trách, sinh hoạt mục vụ của GHBL Hoàn Quân dần đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2009, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Hoàn Quân lên thành Giáo xứ và cử Cha Đaminh Trần Gia Long về phụ trách Giáo xứ trong vai trò Cha xứ tiên khởi. Ba năm sau, Cha Gioan Baotixita Phan Kế Sự kế nhiệm Cha Đaminh phục vụ cộng đoàn Hoàn Quân. Năm 2013, Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn tiến hành xây dựng ba khối nhà giáo lý, các tượng đài và hoàn thành đầu năm 2014. Dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Giáo xứ Hoàn Quân đang phát triển về mọi mặt.

Năm 2018, Cha Antôn Đặng Minh Huấn được bổ nhiệm về coi sóc giáo xứ thay cha Gioan Baotixita.

Ngày 6/11/2022, giáo xứ hân hoan đón chào Cha Antôn Lê Tiến Lĩnh tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư  Phía Đông và Nam giáp xứ Xuân Mỹ; Tây giáp nông trường cao su Cẩm Mỹ; Bắc giáp xứ Duyên Lãng.

Diện tích  42 km2   

Ngày chầu lượt  08.12

Linh mục đương nhiệm Antôn Lê Tiến Lĩnh (06/11/2022 - )

Thống kê

Năm

2009

2010

2011

2013

2013

2020

2024

Giáo dân

596

597

600

585

590

590

5

Gia đình

153

153

156

165

167

154

2
Tu sĩ             0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu Quản nhiệm 1976 - 2004
2 Micae Võ Thành Nhân Quản nhiệm 2004 - 2008
3 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ 2009 - 2012
4 Gioan Bt. Phan Kế Sự Chánh xứ 2012 - 2018
5 Antôn Đặng Minh Huấn Chánh xứ 04/09/2018 - 10/2022
6 Antôn Lê Tiến Lĩnh Chánh xứ 06/11/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ