Giáo hạt Gia Ray

Tên giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 26
Tổng số giáo họ biệt lập 2
Linh mục quản hạt Giuse Trần Phú Sơn
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt Gia Ray gồm phần lớn huyện Xuân Lộc.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Giáo hạt Gia Ray được Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân thiết lập vào ngày 22.05.2021. Từ Giáo hạt Xuân Lộc trước đây, hai giáo hạt mới đã được thiết lập: 

1. Giáo hạt Long Khánh: Long Khánh là tên gọi trước đây của Giáo hạt Xuân Lộc. Giáo hạt Long Khánh, nơi có Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận đặt ngay tại trung tâm Tp. Long Khánh, gồm trọn Thành phố Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và một phần huyện Xuân Lộc, với 36 Giáo xứ và 4 Giáo họ Biệt lập.

2. Giáo hạt Gia Ray: Gia Ray là tên giáo xứ kỳ cựu của Giáo hạt mới và cũng là tên thị trấn Gia Ray, được coi là trung tâm của huyện Xuân Lộc. Giáo hạt Gia Ray với 26 Giáo xứ và 3 Giáo họ Biệt lập, bao gồm gần hết huyện Xuân Lộc.

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bình Hòa Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

Các ngày 13 hàng tháng có lễ tại Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Châu-ro ( Làng dân tộc Châu-ro) Bản đồ
Chà Rang Xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Bản đồ
Đồng Tâm Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lôc, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:30

Bản đồ
GHBL. Xuân Phúc Bản đồ
GHBL. Xuân Vinh Bản đồ
Gia Lào Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Ray Xã Xuân Tường , Huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Bản đồ
Hiệp Lực Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Bản đồ
Lang Minh Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:45

05:00

07:15

Bản đồ
Long Thuận Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

07:30

17:00

Bản đồ
Quảng Xuân Ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

Bản đồ
Russeykeo Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

15:00

04:30

18:00

04:30

06:30

08:00

16:30

Bản đồ
Suối Cát Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

07:00

16:30

18:00

Hằng ngày vào lúc 15g00 có trực tuyến giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót Bản đồ
Tam Thái Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:54

06:00

07:00

17:30

Bản đồ
Tân Hữu Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

17:45

05:00

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

07:00

17:45

Bản đồ
Tân Ngãi AH1, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

07:30

16:30

Bản đồ
Thái Thiện Xã Xuân Phú , Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

18:00

05:00

18:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:30

17:00

Bản đồ
Thánh Gia Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

05:00

07:15

17:00

Bản đồ
Thọ Hòa Xã Xuân Thọ , Huyện Xuân Lộc

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

06:30

18:00

Bản đồ
Thọ Lộc Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:30

05:00

07:30

17:30

Bản đồ
Trảng Táo

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

07:00

Bản đồ
Trung Ngãi Ấp 2, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

07:00

16:00

Bản đồ
Xuân Bắc Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

18:30

Bản đồ
Xuân Hiệp

04:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

07:00

17:45

Bản đồ
Xuân Kitô 1A, Xuân Lộc Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Bản đồ
Xuân Thành Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

16:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Xuân Thiện Ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

05:00

06:30

Bản đồ
Xuân Tôn

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

06:00

18:00

Bản đồ