Giáo hạt Phương Lâm

Tên giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 22
Tổng số giáo họ biệt lập 0
Linh mục quản hạt Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt Phương Lâm gồm toàn bộ địa bàn 18 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phú, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Đồng Nai. Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, Nam giáp tỉnh Bình Thuận và huyện Định Quán, Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, Tây giáp huyện Vĩnh Cửu và Định Quán.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1954, một số ít đồng bào dân tộc và người Kinh sống rải rác ở La Ngà, cây số 125, Đồng Hiệp, Phương Lâm... Năm 1956, dân cư nhiều nơi, đặc biệt là dân di cư toàn tòng công giáo từ Phát Diệm, Bùi Chu, Bắc Ninh, Thanh Hóa... về khu vực xã Phương Thọ (quận Định Quán, tỉnh Long Khánh), thành lập Giáo xứ Phương Lâm.

Năm 1958, một số giáo dân xây dựng nhà nguyện Phú Lâm, đến năm 1960 Phú Lâm được nâng lên thành Giáo xứ. Năm 1963, thành lập Giáo xứ La Ngà tại phía Đông - Bắc cầu La Ngà. Năm 1965, chính thức thành lập Giáo hạt La Ngà (thuộc Giáo phận Sài Gòn). Đến năm 1966, Giáo xứ Định Quán được thành lập. Ngày 14.10.1965, Giáo phận Xuân Lộc được thành lập. Giáo hạt La Ngà gồm 4 Giáo xứ: La ngà, Định Quán, Phương Lâm và Phú Lâm. Cha Giuse Nguyễn Bá Thi tiếp tục được Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn bổ nhiệm làm quản hạt. Trong thời kỳ này, Giáo xứ Thọ Lâm được tái lập (15.6.1972). Ngày 17.3.1973, thành lập Giáo xứ Ngọc Lâm. Sau đó, năm 1974, Giáo xứ Kim Lâm được thành lập. Năm 1976, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng quyết định chia Giáo hạt La Ngà thành hai Giáo hạt: Túc Trưng và Phương Lâm.

Năm 1990 Giáo xứ Định Quán vinh dự thay mặt cho Giáo hạt tổ chức Lễ Truyền Dầu. Đến năm 1991, do tách huyện Tân Phú (cũ) thành hai huyện: Định Quán và Tân Phú, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật quyết định chuyển Giáo xứ Định Quán về Giáo hạt Túc Trưng. Kể từ đây, địa bàn Giáo hạt Phương Lâm bao gồm toàn bộ huyện Tân Phú.

Do giáo dân đã quá đông lại xa nhà thờ, Đức Cha Phaolô Maria đã lần lượt quyết định thành lập thêm 5 Giáo xứ và 1 Giáo họ biệt lập: Gx. Bình Lâm (25.01.1989), Gx. Quang Lâm (31.01.1991), Gx. Trúc Lâm (10.6.1995). Các họ đạo vùng sâu vùng xa cũng được nâng lên thành Giáo xứ: Gx. Thạch Lâm (19.7.1990), Gx. Đồng Hiệp (29.6.1993). Từ Giáo xứ Phú Lâm, thành lập Giáo họ biệt lập Phú An (30.7.1997 - nay được đổi thành Giáo họ Xuân Lâm).

 Tình hình nhân sự

Số Linh mục

Chủng sinh

Tu sĩ

Ban hành giáo

24

2

77

1.122

Một số sinh hoạt tiêu biểu

•  Truyền Giáo: Từ năm 1998 đến nay, Giáo hạt tích cực thực hiện theo đúng đường hướng mục vụ của Giáo phận. Củng cố và duy trì tốt các sinh hoạt đạo đức truyền thống, phát huy hoạt động của các đoàn thể, các giới. Nỗ lực trong sinh hoạt huấn giáo, không chỉ cho trẻ em mà còn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt quan tâm đến các thanh niên nam nữ. Nhiều thành phần dân Chúa ngày càng tích cực tham gia công cuộc huấn giáo tại các Giáo xứ. Các cộng đoàn Giáo xứ tích cực hơn, giúp nhau sống chứng nhân bằng việc thực thi công bằng, bác ái, hiệp nhất yêu thương. Nỗ lực truyền giáo, cụ thể là các Giáo xứ khám phá và chăm sóc mục vụ những gia đình rối, ly thân, ly dị, khô khan, nhiệt tâm khơi gợi, đón nhận và hướng dẫn những anh em lương dân (năm 2013 có 190 tân tòng). Các Giáo xứ quan tâm thiết thực đến các “điểm truyền giáo” như Giáo xứ Đắc Lua (Gx. Phú Lâm), các vùng xa xôi (Giáo họ Xuân Lâm), Giáo họ 8, 9, 10, 11, 12 (Gx. Ngọc Lâm)... Đặc biệt là 3 điểm truyền giáo tập trung nhiều người dân tộc, đó là: dân tộc K’ho, Giáo họ La Hủ thuộc xứ Phương Lâm ; dân tộc Châu Mạ, khu vực Bon Gõ, thuộc xứ Quang Lâm; 2 dân tộc Châu Mạ và Stiêng, Giáo họ Tà Lài thuộc xứ Thạch Lâm.

• Bác ái xã hội: Tích cực đẩy mạnh việc bác ái truyền giáo: như giúp xây dựng nhà tình thương, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, giúp người nghèo đói, neo đơn, mở lớp học tình thương, các Giáo xứ xây dựng quỹ học bổng, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học... đã được các Giáo xứ cách riêng và Giáo hạt cách chung đẩy mạnh để trở thành việc làm thường xuyên.

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lâm Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Bích Lâm Khu 12 t/t Tân Phú , Huyện Tân Phú

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

08:30

17:50

Bản đồ
Bình Lâm Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:45

16:00

19:00

Bản đồ
Đaklua Ấp 11, Xã Đắc Lua , Huyện Tân Phú

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

Bản đồ
Đồng Hiệp Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

08:00

16:30

Bản đồ
Giang Lâm

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Bản đồ
Hòa Lâm

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

18:00

Bản đồ
Kim Lâm Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Mai Lâm Ấp Phương Mai III, xã Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

Bản đồ
Ngọc Lâm Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

08:30

17:30

19:00

Bản đồ
Phú Lâm Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

06:20

17:00

Bản đồ
Phương Lâm 110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

17:30

19:00

Bản đồ
Quang Lâm Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Tà Lài

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

Bản đồ
Thạch Lâm Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

05:00

05:00

07:00

Bản đồ
Thọ Lâm Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:40

06:00

08:00

19:00

Bản đồ
Tiên Lâm

04:30

04:30

16:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:00

07:30

Bản đồ
Tịnh Lâm xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

17:00

Bản đồ
Trúc Lâm Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:50

04:50

04:50

04:50

04:50

17:00

04:50

05:00

07:15

Bản đồ
Văn Lâm

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

07:30

17:30

Bản đồ
Vinh Lâm

17:00

17:00

07:00

Bản đồ
Xuân Lâm xã Phú An, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

Bản đồ