Giáo Xứ Hòa Lâm

Tên giáo xứ Hòa Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3606
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm Giuse Phạm Hoàng Minh (08/11/2022 - )

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân 3606
Gia đình 949
Tu sĩ 3

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Chánh xứ 24/08/2016 - 10/2022
2 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ 08/2017 - 09/2018
3 Giuse Phạm Hoàng Minh Chánh xứ 08/11/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ