Giáo Xứ Hòa Hiệp

Tên giáo xứ Hòa Hiệp
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 994
Quan thầy Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ giáo xứ KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Đaminh Lê Duy Thức đã dẫn một số giáo dân làng Kẻ Sặt, Hải Dương đến định cư tại cây số 6 xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Thời gian đầu, Cha Đaminh mua lại khu đất của sở cao su Bình Trước với diện tích 25,7 ha. Hai năm sau, Cha Đaminh đã cùng với giáo dân dựng một nhà thờ nhỏ bằng vật liệu nhẹ với tên gọi là Kẻ Sặt Khu II. Từ đây họ đạo Kẻ Sặt Khu II đã chính thức được hình thành và bắt đầu phát triển. Giáo họ Kẻ Sặt Khu II thời gian này trực thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt I (Kẻ Sặt ngày nay). Năm 1958, Kẻ Sặt khu II được nâng lên thành Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Kẻ Sặt II. Năm năm sau, trên tinh thần tích cực mở mang họ đạo, Cha Đaminh cùng với giáo dân xây dựng nhà thờ mới bằng tường gạch, mái tôn.
Năm 2000, để khỏi trùng tên “Kẻ Sặt”, Đức Cha Phaolô Maria đã đổi tên Giáo xứ Kẻ Sặt II thành Giáo xứ Hòa Hiệp với mong muốn giáo dân trong Giáo xứ sống an hòa, hiệp nhất yêu thương và cùng chung tay xây dựng Giáo xứ ngày thêm tốt đẹp. Ngày 06.12.2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm Cha Vincentê Trần Hải Ninh làm chánh xứ Hòa Hiệp. Cha Vincentê đã cùng với giáo dân tiếp tục xây dựng cộng đoàn an hòa và hiệp nhất. Từ năm 2011 đến năm 2012, Cha Vincentê và cộng đoàn cùng nhau xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý và các tượng đài. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha
Đaminh Đinh Văn Huân, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định.

Địa dư Đông và Bắc giáp xứ Lộc Lâm; Tây giáp xứ Kim Bích; Nam giáp xứ Phú Tảo.

Diện tích 10 ha

Ngày chầu lượt Khánh Nhật Truyền Giáo

Linh mục đương nhiệm Đaminh Đinh Văn Huân (03/08/2017 - )Thống kê

Năm

 1954

 1974   

1993 

2003

2007

2013

2020

2024

Giáo dân 

190

851

801

897 

876 

916

994 994

Gia đình

 45

111

 212

 237

  232

  236

263
Tu sĩ              

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Lê Duy Thức Đặc trách 1954 - 1963
2 Giuse Nguyễn Văn Hinh Quản nhiệm 1963 - 1965
3 Đaminh Vũ Quang Duyệt Quản nhiệm 1965 - 1975
4 Phêrô Đào Đức Điền Quản nhiệm 1975 - 1978
5 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Quản nhiệm 1978 - 1980
6 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Quản nhiệm 1978 - 1980
7 Phêrô Vương Văn Tuyên Chánh xứ 1981 - 1995
8 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ 1995 - 2000
9 Giuse Phạm Văn Hoàng Quản nhiệm 2001 - 2006
10 Giuse Nguyễn Trung Hưng Chánh xứ 09/2005 - 02/2008
11 Vinhsơn Trần Hải Ninh Chánh xứ 2008 - 2013
12 Philipphê Phạm Anh Hoàng Chánh xứ 2014 - 03/08/2017
13 Đaminh Đinh Văn Huân Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ