Giáo Xứ Hóa An

Tên giáo xứ Hóa An
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 102354
Giáo dân 2067
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm Giuse Lê Thái Văn (20/09/2020 - )

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân 2067
Gia đình
Tu sĩ

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Đặc trách 2018 - 04/2019
2 Philipphê Lê Văn Năng Quản nhiệm 2019 - 20/09/2020
3 Giuse Lê Thái Văn Chánh xứ 20/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ