Giáo Xứ Xuân Mỹ

Tên giáo xứ Xuân Mỹ
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2792
Quan thầy Thánh Giuse (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

16:30

16:30

05:00

16:30

05:00

16:30

16:30

05:00

18:15

05:00

07:15

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1912, một số giáo dân ở Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng đến Cẩm Mỹ làm công nhân đồn điền cao su của Pháp và lập nên Giáo xứ Courtenay (Cuộc-tơ-nay).

Năm 1954, Cha Giuse Phạm Ngọc Toản (cũng được gọi là Giuse Phạm Quang Tuyến) được bổ nhiệm làm chánh xứ đầu tiên người Việt của Giáo xứ. Cha Giuse đã qui tụ khoảng 1.000 giáo dân gồm những người di cư từ Bắc và số giáo dân đang sống tại Cẩm Mỹ, đồng thời đổi tên Giáo xứ thành Phong Lộc.

Năm 1968, một số giáo dân di cư đến nơi khác làm ăn sinh sống, Giáo xứ Xuân Mỹ chỉ còn lại khoảng 200 người, tuy nhiên Cha Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu vẫn tiếp tục chăm sóc số giáo dân này.

Bốn năm sau, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn Xuân Mỹ xây dựng nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Sau năm 1975, một số giáo dân từ Bình Trị Thiên đến Cẩm Mỹ lập nghiệp và gia nhập Giáo xứ Phong Lộc.

Năm 1990, Giáo xứ được đổi tên thành Giáo xứ Xuân Mỹ. Từ đây, Cha Gioan Baotixita tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn Xuân Mỹ ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Ngày 03.01.2007, Cha Micae Võ Thành Nhân kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ Xuân Mỹ. Cha Micae và cộng đoàn giáo dân Xuân Mỹ lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (2010), nhà xứ (2010) và nhà giáo lý (2012).

Năm 2007, dưới sự hướng dẫn của Cha Micae, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Xuân Mỹ đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2015, Cha Giuse Nguyễn Văn Hảo được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Micae để tiếp tục coi sóc giáo xứ.

Năm 2022, giáo xứ hân hoan chào đón cha Giuse Nguyễn Đức Thắng làm Tân Chánh xứ để tiếp tục phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp xứ Hồng Ân; Tây giáp xứ Mai Khôi; Bắc giáp xứ Duyên Lãng; Nam giáp xứ Thiên Phúc

Diện tích 6 km2

Ngày chầu lượt 01.05

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục - Tu viện Thánh Giuse

Linh mục đương nhiệm Giuse Phạm Sơn Lâm (02/01/2024 - )

Thông Tin

Năm 2024
Gia đình
Giáo dân 2792
Tu sĩ

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Quang Tuyến Đặc trách 1954 - 1968
2 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu Chánh xứ 1968 - 2007
3 Micae Võ Thành Nhân Chánh xứ 2007 - 2015
4 Giuse Nguyễn Văn Hảo Chánh xứ 2015 - 19/03/2022
5 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ 02/01/2023 - 02/01/2024
6 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ 02/01/2023 - 02/01/2024
7 Giuse Phạm Sơn Lâm Quản nhiệm 02/01/2024 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ