Giáo Xứ GHBL. Thiên Phúc

Tên giáo xứ GHBL. Thiên Phúc
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

16:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Đỗ Minh Đức Quản nhiệm 2012 - 2016
2 Giuse Nguyễn Minh Quân Quản nhiệm 2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ