Giáo Xứ Xuân Tây

Tên giáo xứ Xuân Tây
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2565
Quan thầy Thánh Giuse Thợ 01.05
Địa chỉ giáo xứ Xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông FB/giaoxuxuantay

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:45

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1989, Giáo họ Biệt lập Xuân Tây chính thức thành lập và được các Cha quản nhiệm Giáo họ Xuân Đông coi sóc. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của quý Cha quản nhiệm, đức tin của giáo dân Xuân Tây ngày thêm vững mạnh và không ngừng triển nở trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Năm 2006, Cha Anphongsô Trần Lý Tịnh, chánh xứ Xuân Đông được cử quản nhiệm GHBL Xuân Tây. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Biệt lậpL Xuân Tây thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Anphongsô tiếp tục quản nhiệm Xuân Tây. Cùng năm, Cha Anphongsô và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Tây khởi công xây dựng nhà thờ cũng như xây dựng đời sống thiêng liêng giáo dân ngày càng thăng tiến.

Ngày 03.12.2008, Giáo xứ Xuân Tây hân hoan khánh thành nhà thờ mới khang trang. Từ đây, Giáo xứ Xuân Tây có nơi xứng hợp để cộng đoàn cảm tạ và tôn thờ Thiên Chúa qua các thánh lễ, kinh nguyện. Cha Anphongsô Trần Lý Tịnh quản nhiệm Giáo xứ Xuân Tây. Dưới sự hướng dẫn của Cha Anphongsô, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2020, Cha Phêrô Trần Anh Khôi được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm Cha Anphongsô để coi sóc giáo xứ.

Địa dư Đông giáp xứ Hồng Ân; Tây giáp xứ Thánh Gia; Nam giáp xứ Lang Minh; Bắc giáp xứ Xuân Đông.

Diện tích 10 km2

Linh mục đương nhiệm  Phêrô Trần Anh Khôi (08/09/2020 - )

Thống kê

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

1184

1250

1686

1798

1807

1849

1885

2486

2565

Gia đình

253

259

423

398

407

417

423

694

656
Tu sĩ                 3

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng Quản nhiệm 1989 - 1993
2 Đaminh Vũ Kim Khanh Quản nhiệm 1993 - 1998
3 Giuse Nguyễn Thanh Châu Quản nhiệm 1998 - 2006
4 Anphongsô Trần Lý Tịnh Chánh xứ 2006 - 2014
5 Giuse Trần Minh Chánh xứ 2014 - 08/09/2020
6 Phêrô Trần Anh Khôi Chánh xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ