Giáo Xứ Duyên Lãng

Tên giáo xứ Duyên Lãng
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 16945
Giáo dân 4033
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển 

Năm 1960, một số gia đình công giáo đến sinh sống tại ấp Nhân Nghĩa, Long Khánh và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Năm 1972, số gia đình công giáo tại đây tăng lên, lúc này có khoảng 40 gia đình với tổng số 160 giáo dân. Cùng năm, Cha Đaminh Trần Ngọc Trác dẫn giáo dân từ xứ Lễ Trang, giáo phận Phú Cường về Nhân Nghĩa để định cư, lập nghiệp. Ngày 08.12.1972, Cha Đaminh qui tụ giáo dân nơi đây để dâng thánh lễ đầu tiên trong căn lều dựng tạm làm nhà nguyện tại ấp Nhân Nghĩa. Từ đó, Giáo xứ Duyên Lãng chính thức được thành lập và Cha Đaminh Trần Ngọc Trác phụ trách Giáo xứ trong tư cách cha xứ tiên khởi. Năm 1974, Cha Đaminh và cộng đoàn dựng nhà thờ tạm để có nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Louis M. Trần Công Hoan kế nhiệm Cha Đaminh tiếp tục phụ trách và hướng dẫn cộng đoàn Duyên Lãng ngày thêm vững mạnh trong đức tin. Từ năm 1981 đến 1990, cộng đoàn Duyên Lãng được sự coi sóc của quí cha quản nhiệm. Giáo xứ tiến hành làm mới lại ngôi nhà thờ bằng gỗ và cho di chuyển nhà thờ vào giữa vị trí như hiện nay. Năm 1991, Cha Đaminh Trần Văn Liêm được bổ nhiệm làm chánh xứ Duyên Lãng. Cha Đaminh cùng cộng đoàn Duyên Lãng lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1997), nhà xứ và nhà mục vụ (2010). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống thiêng liêng của giáo dân ngày càng thăng tiến.

Địa dư  Đông giáp quốc lộ 56; Tây giáp cao su Hàng Gòn; Nam giáp xứ Hoàn Quân; Bắc giáp xứ Hàng Gòn.

Diện tích  48,99 km2

Ngày chầu lượt  CN trước Mẹ Vô Nhiễm

Dòng tu trong xứ hiện nay  Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục - Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm

Linh mục đương nhiệm Đaminh Hà Văn Chương (07/10/2019 - )

Thống kê

Năm

1972

1984

1994

2004

2013

2020

2024

Giáo dân

160

2371

3017

3513

3532

4033 4033

Gia đình

40

568

865

897

901

1046

Tu sĩ

0

0

31

17

15

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Trần Ngọc Trác Chánh xứ 1972 - 1975
2 Louis Trần Công Hoan Chánh xứ 1975 - 1980
3 Đaminh Trần Thái Hiệp Quản nhiệm 1981 - 1988
4 Đaminh Ngô Công Sứ Quản nhiệm 1988 - 1990
5 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Quản nhiệm 1990 - 1991
6 Đaminh Trần Văn Liêm Chánh xứ 1991 - 07/10/2019
7 Đaminh Hà Văn Chương Chánh xứ 07/10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ