Giáo Xứ Suối Tre

Tên giáo xứ Suối Tre
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 736
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

05:00

17:30

06:00

07:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1938, một số gia đình công giáo di cư từ miền Trung và miền Bắc vào định cư tại vùng đất Suối Tre làm công nhân cao su cho công ty SIPH. Từ đây, Giáo điểm Suối Tre được hình thành. Năm 1940, Cha Giuse Mai Ngọc Khuêquản nhiệm Giáo điểm Suối Tre với số giáo dân khoảng 1.000 người. Một năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn Suối Tre dựng nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, vách ván, mái tranh để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1942, cộng đoàn Suối Tre đã có sự hiện diện của các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm giúp đỡ con em trong Giáo điểm học hỏi Lời Chúa và Giáo lý. Năm năm sau, Đức Cha Jean Caissaigne Giáo phận Sài Gòn thành lập Giáo xứ Suối Tre và bổ nhiệm Cha Giuse Đoàn Ngọc San làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1963, Giáo xứ Suối Tre khánh thành nhà thời mới. Qua nhiều thời các Cha quản xứ và sự đoàn kết yêu thương của cộng đoàn, Giáo xứ Suối Tre đã đi vào nề nếp, ổn định trong các sinh hoạt mục vụ. Hiện nay, với sự chăm sóc tận tình của Cha Giuse Nguyễn Thanh Kiều,cộng đoàn Suối tre không ngừng lớn lên trong đức tin và lòng mến.

Năm 2022, giáo xứ đón cha Vinh Sơn Trần Ngọc Châu làm Tân Chánh xứ để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp Núi Tung; Tây giáp Cáp Rang; Nam giáp Núi Đỏ; Bắc giáp Bình Lộc.

Diện tích 3,5 km2

Ngày chầu lượt CN IIIPS

Dòng, tu hội hiện nay trong giáo xứ Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Suối Tre

Linh mục đương nhiệm Vinhsơn Trần Ngọc Châu (2022-_)

Thống kê

Năm

1947

1974

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

400

1812

859

1070

1500

1898

Gia đình

73

259

214

269

397

540

Tu sĩ

2

4

4

2

2

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Mai Ngọc Khuê Quản nhiệm 1940 - 1943
2 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Quản nhiệm 1943 - 1947
3 Phanxico Hồ Thiên Tri Quản nhiệm 1950 - 1954
4 Phêrô Đặng Thành Tiên Quản nhiệm 1954 - 1957
5 Phanxico Xavie Nguyễn Văn Tam Quản nhiệm 1957 - 1961
6 Giuse Đoàn Ngọc San Chánh xứ 1961 - 1968
7 Giuse Đoàn Ngọc San Chánh xứ 1961 - 1968
8 Matthêu Bùi Tiến San Chánh xứ 1969 - 1973
9 Placide Nguyễn Tấn Phát Chánh xứ 1973 - 1983
10 Giuse Mai Thanh Trường Chánh xứ 1983 - 1987
11 Đaminh Ngô Công Sứ Quản nhiệm 1987 - 1989
12 Giuse Nguyễn Ngà Chánh xứ 1989 - 1999
13 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Đặc trách 1999 - 2000
14 Bênêđictô Nguyễn Hưng Quản nhiệm 2000 - 2000
15 Giuse Trần Văn Đệ Đặc trách 2000 - 2003
16 Đaminh Phạm Ngọc Thủy Đặc trách 2003 - 2005
17 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Quản nhiệm 2004 - 2005
18 Gioan Đỗ Văn Ngân Quản nhiệm 2005 - 2006
19 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ 01/2006 - 01/2010
20 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Chánh xứ 2010 - 2016
21 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ 2016 - 19/03/2022
22 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ