Giáo Xứ Xuân Nhạn

Tên giáo xứ Xuân Nhạn
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 3060
Giáo dân 1339
Quan thầy Thánh Giuse 19.03
Địa chỉ giáo xứ Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:30

07:30

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1980, khoảng 40 gia đình Công giáo từ miền Bắc gốc Thái Bình và từ Giáo xứ Hoàng Xá, giáo phận Hà Nội đến lập nghiệp tại vùng đất Sông Nhạn, Cẩm Mỹ.

Năm 1985, Cha Đaminh Đinh Viết Tiên (OP) quy tụ những gia đình này và những người công giáo địa phương thành lập Giáo họ Giuse nằm giữa rừng cao su.

Năm 1987, Giáo họ dựng một nhà nguyện tạm bằng lá (4m x 6m) làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Giáo họ Giuse lúc này khoảng 400 giáo dân, trực thuộc Giáo xứ Minh Hòa. Trong thời gian này, Cha Giuse Phạm Văn Thịnh và Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan, chánh xứ Minh Hòa quản nhiệm Giáo họ Giuse. Các Cha cùng với giáo dân Giáo họ Giuse xây dựng gian cung thánh, nhà nguyện, tháp chuông và các chòi giáo lý.

Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật tách Giáo họ Giuse khỏi Giáo xứ Minh Hòa, Giáo hạt An Bình và sáp nhập vào Giáo xứ Xuân Quế, Giáo hạt Xuân Lộc.

Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria nâng Giáo họ Giuse lên thành giáo xứ và đặt lấy tên là Giáo xứ Xuân Nhạn, đồng thời Đức Cha Phaolô Maria cử Cha Micae Đỗ Hồng Quý phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Micae cùng cộng đoàn Xuân Nhạn khởi công xây dựng nhà thờ năm 2007 và khánh thành vào năm 2010.

Năm 2012, Giuse Nguyễn Tiến Thịnh kế nhiệm Cha Micae phụ trách cộng đoàn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Phạm Thiên Hồng Phước các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Xuân Nhạn đã đi vào nề nếp và ổn định.

Tháng 09/2019, Cha Bênêđictô Nguyễn Phi Hành được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Giuse.

Địa dư Đông giáp xứ Xuân Triệu, Tây giáp xứ Minh Long, Nam giáp xứ Cẩm Đường, Bắc giáp xứ Minh Hòa

Diện tích 4 km2

Ngày chầu lượt 19.03

Linh mục đương nhiệm Bênêđictô Nguyễn Phi Hành (09/2019 - )

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

943

1089

1098

1118

1170

1224

 

1339

Gia đình

234

250

263

271

295

317

 

368
Tu sĩ               5

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Đinh Viết Tiên Quản nhiệm 1978 - 1994
2 Giuse Phạm Văn Thịnh Quản nhiệm 1994 - 1998
3 Phanxicô X. Trần Văn Phan Quản nhiệm 1998 - 2002
4 Micae Đỗ Hồng Quý Chánh xứ 2002 - 2012
5 Giuse Phạm Thiên Hồng Phước Chánh xứ 2013 - 2019
6 Bênêđictô Nguyễn Phi Hành Chánh xứ 09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ