Giáo Xứ Gia Vinh

Tên giáo xứ Gia Vinh
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1313
Quan thầy Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1982, một số gia đình công giáo từ Nghệ An đến sinh sống tại khu vực giáp biên giữa Xuân Mỹ và Bình Giả hướng từ ngã ba Lang Minh. Thời gian đầu, giáo dân tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích tại các nhà thờ lân cận như: Vinh Trung, Xuân Sơn, Quảng Thành. Năm 1984, vì khó khăn trong việc đi lại nên giáo dân nơi đây đã quy tụ tại một gia đình trong vùng để đọc kinh cầu nguyện và hình thành giáo điểm Gia Vinh. Cuối 1986, Cha Phêrô Nguyễn Tín, chánh xứ Quảng Thành hướng dẫn và giúp mục vụ cho nhóm giáo dân này. Năm 1993, Cha Đaminh Vũ Kim Khanh được cử coi sóc Giáo xứ Hồng Ân và quản nhiệm Giáo họ Gia Vinh. Trong thời gian này, Giáo họ xin nhập vào xứ Quảng Thành và được chấp nhận. Năm 2005, Giáo phận Bà Rịa được thành lập nên Giáo họ Gia Vinh chuyển về Giáo xứ Hồng Ân, Giáo phận Xuân Lộc. Nhờ sự hướng dẫn của quý Cha quản nhiệm cùng với sự hiệp nhất yêu thương của cộng đoàn, Giáo họ Gia Vinh ngày càng thăng tiến trong đức tin và tình mến như hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Xuân Sơn (Giáo phận Bà Rịa); Tây và Bắc giáp xã Bình Giả, Vũng Tàu; Nam giáp xứ Hồng Ân.

Diện tích 4 km2

Ngày chầu lượt 03.12

Linh mục đương nhiệm Vinh Sơn Nguyễn Văn Ngôn (2016 - )

Thống kê

Năm

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

616

631

710

1033 1313

Gia đình

132

135

144

245 255
Tu sĩ         2

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Nguyễn Tín Đặc trách 1986 - 1993
2 Phanxico Đinh Huỳnh Phùng Đặc trách 1993 - 2005
3 Giuse Nguyễn Hiển Đặc trách 2005 - 2009
4 Đaminh Vũ Kim Khanh Đặc trách 2009 - 2016
5 Vinh Sơn Nguyễn Văn Ngôn Chánh xứ 2016 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ