Giáo Xứ Xuân Bảo

Tên giáo xứ Xuân Bảo
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 22000
Giáo dân 5
Quan thầy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Phần đất chính của Giáo xứ Xuân Bảo nằm trên địa bàn xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây, trước năm 1975 chỉ có anh chị em người Hoa sinh sống và làm rẫy. Sau năm 1975, một số dân cư thuộc tỉnh Long An và miền Trung đến định cư, lập nghiệp. Mãi đến cuối thập niên 80, theo chính sách kinh tế mới, một số người công giáo đến đây làm vườn rẫy và hình thành Giáo điểm truyền giáo.

Năm 1988, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm này thành GHBL với tên gọi Xuân Bảo và bổ nhiệm Cha Giuse Đỗ Văn Tự, chánh xứ Nam Hà quản nhiệm Giáo họ. Cha Giuse cùng cộng đoàn Xuân Bảo dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ trên thửa đất 1.300 m2 của Giáo họ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Năm 2004, Cha Giuse Trần Văn Đệ tiếp nhận quản nhiệm Giáo họ Xuân Bảo. Một năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn Xuân Bảo xây dựng nhà nguyện bằng khung tiền chế (24m x 12m) như hiện nay.

Ngày 04.08.2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Bảo lên thành Giáo xứ và Cha Giuse Trần Văn Đệ, chánh xứ Nam Hà tiếp tục quản nhiệm GHBL này.

Ngày 14.01.2010, Cha Phaolô Nguyễn Văn Hạnh được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Xuân Bảo. Từ đây, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ dần đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2012, Cha Gioan Baotixita Phạm Phi Vũ về phụ trách Giáo xứ,  dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, giáo dân Xuân Bảo ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến. 

Năm 2020, Cha Giuse Vũ Anh Dũng được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Gioan Baotixita.

Địa dư Đông giáp xứ Xuân Tây, Tây giáp xứ Duyên Lãng, Nam giáp xứ Sông Ray, Bắc giáp xứ Nam Hà.

Diện tích 50 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Truyền Giáo

Linh mục đương nhiệm Giuse Vũ Anh Dũng (29/09/2020 - )

Thống kê

Năm

2008

2009

2010

2100

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

865

964

1050

1250

1065

1051

1032

5

Gia đình

190

230

225

222

247

271

265

2
Tu sĩ               0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Đỗ Văn Tự Đặc trách 1975 - 2004
2 Giuse Trần Văn Đệ Quản nhiệm 2004 - 2010
3 Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Quản nhiệm 2010 - 2012
4 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Chánh xứ 10/2012 - 08/09/2020
5 Giuse Vũ Anh Dũng Chánh xứ 29/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ