Giáo Xứ Bàu Cối

Tên giáo xứ Bàu Cối
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 372
Quan thầy Phanxicô Xaviê (03.12)
Địa chỉ giáo xứ Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

05:00

07:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1968, khoảng 450 giáo dân từ miền Bắc thuộc Giáo Phận Phát Diệm, Bắc Ninh và một số từ miền Trung vào lập nghiệp nơi vùng kinh tế mới Bàu Cối và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Giai đoạn đầu, đời sống thiêng liêng của cộng đoàn rất khó khăn, thiếu thốn vì không có nơi để thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm Bàu Cối lên thành GHBL và cử Cha Đaminh Đinh Cao Đàm quản nhiệm GHBL này. Hai năm sau, Cha Đaminh và cộng đoàn Bàu Cối dựng một nhà nguyện tạm (8m x 16m) bằng gỗ, vách ván, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Từ đây, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày một vững mạnh và tình hiệp nhất yêu thương ngày càng phát triển. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2003, nhà nguyện GHBL Bàu Cối được nâng cấp thêm khang trang, rộng rãi. Năm 2005, cộng đoàn Bàu Cối tiếp tục xây dựng nhà xứ và nhà sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu mục vụ của cộng đoàn. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Bàu Cối lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Văn Phi làm chánh xứ tiên khởi. Năm 2017, Cha Giuse Phạm Hữu Đạo kế nhiệm cha Đaminh. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Bàu Cối đã đi vào nề nếp, ổn định và lớn mạnh trong đời sống đạo đức như hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Suối Nho, Xuân Bắc; Tây giáp xứ Bình Lộc, Suối Chồn; Nam giáp xứ Bảo Vinh, Lai Chiếu; Bắc giáp Bình Lộc, Cây Da.

Diện tích 5 km2

Linh mục đương nhiệm Giuse Đặng Quốc Thịnh (10/2023 - )

Ngày chầu lượt CN I MC

Thống kê

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

858

883

912

926

947

971

983

984

372

Gia đình

152

167

184

182

187

185

195

255

104
Tu sĩ                 0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Đinh Cao Đàm Quản nhiệm 1989 - 1995
2 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Quản nhiệm 1995 - 1996
3 Phaolô Phạm Văn Viện Quản nhiệm 1996 - 2004
4 Giuse Hoàng Văn Đoán Quản nhiệm 2005 - 2005
5 Đaminh Nguyễn Văn Phi Chánh xứ 2007 - 2017
6 Giuse Phạm Hữu Đạo Chánh xứ 03/08/2017 - 10/2023
7 Giuse Đặng Quốc Thịnh Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ