Giáo Xứ Bình Khánh

Tên giáo xứ Bình Khánh
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 542
Quan thầy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Từ năm 1975 đến năm 1982 lúc đầu khoảng 27 gia đình công giáo gồm 158 nhân khẩu từ miền Trung, miền Bắc vào sinh sống lập nghiệp tại Bình Lộc, Long Khánh. Thời gian đầu, cộng đoàn này được gọi là Giáo điểm Bình Lộc thuộc họ đạo Trinh Vương Giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc.

Năm 1996, số gia đình công giáo Bình Lộc khoảng 80 gia đình gồm 359 giáo dân, trực thuộc Giáo xứ Tân Xuân. Sau đó, một gia đình công giáo hiến tặng đất để bà con có nơi qui tụ đọc kinh, cầu nguyện.

Năm 2007, Giáo điểm Bình Lộc trực thuộc Giáo xứ Núi Tung với khoảng 116 gia đình công giáo gồm 485 giáo dân. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo điểm Bình Lộc lên thành GHBL và đổi tên là Bình Khánh. Vì chưa có nhà nguyện nên mọi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân Bình Khánh vẫn theo Giáo xứ Núi Tung. Một năm sau, cộng đoàn Bình Khánh dựng một nhà nguyện tạm bằng khung thép tiền chế để có nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Ngày 15.9.2010 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL này lên thành Giáo xứ Bình Khánh. Từ đây, giáo dân Bình Khánh có thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật và mọi sinh hoạt mục vụ dần hình thành, phát triển.

Ngày 29.09.2013, cộng đoàn Bình Khánh hân hoan đón chào Cha chánh xứ tiên khởi Phêrô Phan Khắc Giữa đến phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày thêm vững mạnh. Cha Phêrô và cộng đoàn Bình Khánh đang tiến hành xây mới nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý.

Ngày 08/09/2020, Cha Đaminh Ngô Công Sứ được bổ nhiệm làm quản nhiệm giáo xứ. 

Địa dư Đông giáp xứ Bàu Cối; Tây giáp xứ Phước Lộc; Nam giáp xứ Núi Tung; Bắc giáp xứ Tín Nghĩa.

Diện tích 21,69 km2

Thánh bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày chầu lượt CN XXXIV TN - Chúa Kitô Vua

Linh mục quản nhiệm Gioan Tc. Trần Kim Sơn (02/01/2024 - )

Thống kê

Năm

2010

2011

2012

2020

2024

Giáo dân

725

569

653

542

542

Gia đình

162

120

128

149

Tu sĩ        

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ 2013 - 08/09/2020
2 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ 2013 - 08/09/2020
3 Đaminh Ngô Công Sứ Quản nhiệm 08/09/2020 - 24/01/2021
4 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ 24/01/2021 - 16/10/2023
5 Gioan Tc. Trần Kim Sơn Chánh xứ 02/01/2024 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ