Giáo Xứ Nam Hà

Tên giáo xứ Nam Hà
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 13650
Giáo dân 4776
Quan thầy Thánh Giuse (19/3)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email [email protected]
Kênh truyền thông Giáo Xứ Nam Hà

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

08:00

16:45

Lễ Kính Đức Mẹ Fatima vào lúc 12:00 ngày 13 mỗi tháng

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển (Tóm tắt)

Năm 1957, Cha Antôn Phạm Văn Chất cùng với 85 gia đình công giáo từ Bà Bèo - Mỹ Tho về Bảo Bình, Long Khánh phá rừng lập ấp và thành lập Giáo họ Nam Hà. Thời gian đầu, nhà nguyện và nhà xứ của Giáo họ được dựng bằng vật liệu thô sơ: Cỏ tranh, ván gỗ và tôn.

Năm 1960, Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình nâng Giáo họ này lên thành Giáo xứ Nam Hà. Sau 1975, nhiều giáo dân ở những nơi khác di cư về đây làm ăn, sinh sống. Thời gian này, Cha Giuse Đỗ Văn Tự được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm làm chánh xứ Nam Hà.

Cuối năm 1975, Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ Nam Hà dựng một nhà thờ bằng gỗ, mái tôn để có nơi tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Theo thời gian, nhà thờ cũ đã xuống cấp, đồng thời số giáo dân ngày càng tăng nên Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Nam Hà lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ, tháp chuông (1992), nhà thờ kiên cố (1994).

Qua các thời quý Cha phụ trách Giáo xứ, cộng đoàn Nam Hà ngày càng thăng tiến trong tình hiệp nhất yêu thương. 

Năm 2012, Cha Vinhsơn Trần Ngọc Châu phụ trách giáo xứ Nam Hà. Cha đã giúp các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Nam Hà đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân ngày thêm thăng tiến.

Năm 2019, Cha Giuse Nguyễn Thanh Kiều được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm Cha Vinhsơn.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (Đầy đủ)

Năm 1957, Cha Antôn Phạm Văn Chất cùng 06 gia đình Công giáo từ Bà Bèo, Mỹ Tho về Bảo Bình, Long Khánh phá rừng lập ấp và lấy tên nơi ở mới là Nam Hà (Ngài quê ở Hà Nam thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, nên Nam Hà đảo ngược nghĩa là Hà Nam hay Hà Nội trong Nam).

Đến năm 1960, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức công nhận là Giáo xứ Nam Hà. Năm 1965, Cha Antôn và giáo dân sơ tán mỗi người một phương vì tình hình an ninh lúc đó chưa ổn định.

Ngày 21.02.1971, Cha Antôn lại cùng một số gia đình trở về tái lập giáo xứ. Nhà thờ không còn nên mấy gian nhà cũ của nhà xứ được sửa sang lại làm nhà thờ tạm và Cha xứ ở 1 gian trong Phòng Thánh.

Từ năm 1971, nhờ quý Cha chánh xứ Bảo Thị quản nhiệm: Cha Giuse Đỗ Văn Tự, Cha Giuse Nguyễn Hương Tiến, Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân, nên số giáo dân tăng lên không ngừng.

Sau 1975, Cha Giuse Đỗ Văn Tự được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm làm chánh xứ Nam Hà.  Cuối năm 1975, Cha Giuse cùng cộng đoàn dựng nhà thờ bằng gỗ, mái tôn. Năm 1990, Cha Giuse cùng cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ kiên cố, nhà xứ và các công trình phụ khác.

Năm 2004, Cha Giuse Trần Văn Đệ được bổ nhiệm làm chánh xứ. Ngài tiếp tục chỉnh trang, tôn tạo các cơ sở vật chất, ổn định sinh hoạt các giới, và hội đoàn. Năm 2012, Cha Vinhsơn Trần Ngọc Châu được bổ nhiệm Chánh xứ, Cha Vinhsơn tiếp tục củng cố và giúp các sinh hoạt mục vụ ngày một tốt đẹp và đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh. Cha và cộng đoàn đã xây dựng nhà mục vụ (2015), đổ Bê tông tất cả nền đường xung quanh Nhà thờ và nhà xứ.

Từ năm 2019 đến nay, Cha Giuse Nguyễn Thanh Kiều đang phụ trách giáo xứ Nam Hà. Cha tiếp tục những sinh hoạt của Quý Cha tiền nhiệm.

Địa dư: Đông giáp xã Bảo Hòa; Tây giáp xã Nhân Nghĩa; Nam giáp xã Bảo Bình; Bắc giáp xã Xuân Định.

Cha: Antôn Phạm Văn Chất - chánh xứ tiên khởi (sáng lập Giáo xứ Nam Hà)

LINH MỤC QUẢN XỨ:

1960 – 1971 : Lm. Antôn Phạm Văn Chất (Chánh xứ tiên khởi)

1971 – 1973 : Lm. Giuse Đỗ Văn Tự (quản nhiệm)

1973 – 1974 : Lm. Giuse Nguyễn Hương Tiến (quản nhiệm)

1974 – 1975 : Lm. Phaolô Nguyễn Văn Nhân (quản nhiệm)

1975 – 2004 : Lm. Giuse Đỗ Văn Tự (Chánh xứ)

2004 – 2012 : Lm. Giuse Trần Văn Đệ (Chánh xứ)

2012 – 2019 : Lm. Vinhsơn Trần Ngọc Châu (Chánh xứ)

2019 –  Nay : Lm. Giuse Nguyễn Thanh Kiều (Chánh xứ)

 

DIỆN TÍCH - SỐ GIÁO DÂN:

Giáo xứ Nam Hà có diện tích 23Km2, với 1.107 gia đình Công giáo, 4.123 giáo dân chiếm tỷ lệ 33,09% dân số địa phương (13.620 người)

 

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ:

147 - Khu I, Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại : 0251.3718.333

Địa dư Đông giáp xã Bảo Hòa; Tây giáp xã Nhân Nghĩa; Nam giáp xã Bảo Bình; Bắc giáp xã Xuân Định.

Diện tích 23 km2

Ngày chầu lượt Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Tân Việt - Cộng đoàn Thánh Giuse Thợ

Linh mục đương nhiệm  Giuse Nguyễn Thanh Kiều (2019 - )

Thống kê

Năm

1963

1975

1984

1994

2004

2013

2020

2024

Giáo dân

284

1086

2015

2650

3600

3885

4123

4776

Gia đình

74

313

437

623

872

891

1107

1256

Tu sĩ

0

0

0

8

8

12

 

1

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Phạm Văn Chất Chánh xứ 1960 - 1971
2 Giuse Đỗ Văn Tự Quản nhiệm 1971 - 1973
3 Giuse Đỗ Văn Tự Quản nhiệm 1971 - 1973
4 Giuse Nguyễn Hương Tiến Quản nhiệm 1973 - 1974
5 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Quản nhiệm 1974 - 1975
6 Giuse Trần Văn Đệ Chánh xứ 2004 - 2012
7 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 2012 - 2019
8 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Phó xứ 2013 - 2014
9 Đaminh Lê Thanh Trưởng Phó xứ 2014 - 2016
10 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ 2016 - 2018
11 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Phó xứ 2018 - 2019
12 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Chánh xứ 2019 -
13 Phêrô Nguyễn Thanh Hào Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
14 Đaminh Vũ Minh Hào Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ