Giáo Xứ Suối Cả

Tên giáo xứ Suối Cả
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 1766
Giáo dân 1439
Quan thầy Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Ấp 2, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

05:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1979, một số gia đình công giáo khu 5 xã Cẩm Đường chuyển sang thường trú tại ấp 2 Suối Cả. Đầu năm 1980, thêm một nhóm gia đình công giáo từ Hố Nai đi xây dựng kinh tế mới tại vùng đất này. Cùng năm, Cha Phêrô Đinh Quốc Vinh dâng thánh lễ Noel đầu tiên tại ấp 2 Suối Cả và quy tụ cộng đoàn thành lập Giáo họ Suối Cả. Sáu năm sau, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp được cử phụ trách Giáo xứ Xuân Đường. Thời gian này, Cha Giuse đến dâng lễ tại Giáo họ Suối Cả vào các chiều thứ Bảy thay thế cho Chúa Nhật. Năm 2000, Cha Giuse cùng cộng đoàn Suối Cả khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ như ngày nay. Ngày 24.01.2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Suối Cả lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Đaminh Hà Văn Chương đến coi sóc cộng đoàn Suối Cả trong vai trò chánh xứ tiên khởi. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, các sinh hoạt mục vụ của  Giáo xứ đã đi nề nếp, ổn định và sốt sắng. 

Năm 2019, Cha Anrê Phạm Linh Tiên được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Đaminh.

Địa dư Đông giáp xứ Hoàn Quân; Tây giáp xứ Thừa Đức; Nam giáp Nông trường cao su Cù Bị, Bắc giáp xứ Xuân Đường.

Diện tích 9 km2

Ngày chầu lượt 08.12

Linh mục đương nhiệm Anrê Phạm Linh Tiên (10/10/2019 - )

Thống kê

Năm

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

1323

1244

1269

2159

1245

1277

1371

1439

1439

Gia đình

300

303

316

330

329

348

394

440

Tu sĩ                

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Quản nhiệm 1976 - 1988
2 Giuse Vũ Đức Hiệp Quản nhiệm 1989 - 2005
3 Đaminh Hà Văn Chương Chánh xứ 01/2006 - 09/2019
4 Anrê Phạm Linh Tiên Chánh xứ 10/10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ