Giáo Xứ Xuân Đường

Tên giáo xứ Xuân Đường
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 4034
Quan thầy Thánh Giuse 01.05
Địa chỉ giáo xứ Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1959, Cha Trần Thắng Trung dẫn khoảng 200 gia đình từ địa phận Huế vào Cẩm Đường khai hoang lập ấp. Sau đó Cha Trung giao lại cho Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh coi sóc.

Năm 1963, một số giáo dân chuyển ra Long Khánh lập nên Giáo xứ Tân Xuân, số còn lại về Giáo xứ Hưng Bình, Gia Kiệm. Sau 1975, một số gia đình công giáo ở Tân Xuân và nhiều nơi khác về lại Cẩm Đường.

Tháng 08.1976, Giáo họ Cẩm Đường được thành lập do Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh coi sóc. Cuối năm 1976, cộng đoàn Giáo họ Cẩm Đường dựng một nhà nguyện tạm bằng tre làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1981, nhà nguyện bằng tre của Giáo họ Cẩm Đường được thay bằng tôn, vách gỗ.

Năm 1989, Giáo họ Cẩm Đường được nâng lên Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Xuân Đường. Cùng năm, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp coi sóc Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi.

Ngày 04.11.1994, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Đường khánh thành nhà thờ mới, khang trang. Nhờ sự hướng dẫn của quý Cha phục vụ Giáo xứ Xuân Đường, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn ngày càng đi vào nề nếp và ổn định.

Từ năm 2012-2020 Cha Đaminh Trần Gia Long đã phụ trách Giáo xứ Xuân Đường. Cha Đaminh đã giúp giáo dân Xuân Đường ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Ngày 08/09/2020, Cha Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Đaminh để tiếp tục coi sóc giáo xứ.

Địa dư Đông giáp xứ Duyên Lãng; Tây giáp xứ Thừa Đức; Nam giáp xứ Mai Khôi; Bắc giáp xứ Xuân Quế.

Diện tích 6 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật đầu tháng 5

Dòng tu hiện nay trong giáo xứ Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

Linh mục đương nhiệm Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng (07/10/2020 - )

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

4491

3563

3610

3701

3786

3841

3517

4034

Gia đình

894

761

832

818

800

870

944

1184

Tu sĩ

 

4

6

6

5

5

 

6

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Đặc trách 1959 - 1989
2 Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ 01/02/1989 - 13/02/2006
3 Giuse Phạm Ngọc Thành Chánh xứ 2006 - 2007
4 Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ 04/2007 - 2012
5 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ 2012 - 02/10/2020
6 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ 07/10/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ