Giáo Xứ Xuân Quế

Tên giáo xứ Xuân Quế
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 11
Quan thầy Thánh Giuse (1/5)
Địa chỉ giáo xứ Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế. Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh lễ được cử hành trong một ngôi nhà nguyện tạm tại khu văn phòng của đồn điền do các Cha người Tây đến giúp.

Năm 1940, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố và tồn tại cho đến nay. Hai năm sau, Cha Phaolô Huỳnh Văn Điểu chánh xứ Dầu Giây quản nhiệm Giáo xứ Ông Quế và hàng tháng Cha đến dâng lễ, ban các bí tích cho cộng đoàn này.

Năm 1987, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đổi tên Giáo xứ Ông Quế thành Giáo xứ Xuân Quế và cử Cha Vincentê Nguyễn Văn Tiếu làm chánh xứ Xuân Quế. Từ đây, Cha Vincentê cùng giáo dân Xuân Quế chỉnh trang khuôn viên nhà thờ và kiến thiết giáo xứ

Từ năm 1998 -2018 Cha Tôma Nguyễn Minh  phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Tôma, cộng đoàn cùng nhau tu sửa nhà thờ và xây dựng nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ. Bên cạnh đó, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ cũng đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân Xuân Quế ngày càng thăng tiến.

Năm 2019, Cha Giuse Vũ Xuân Thực được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Tôma.

Năm 2021, giáo xứ hân hoan đón cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Tùng về coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn.

Địa dư Đông giáp xứ Dầu Giây, Tây giáp xứ Bình Sơn, Nam giáp xứ Xuân Quế, Bắc giáp xứ Minh Hòa.

Diện tích 9,5 km2

Ngày chầu lượt 01.05

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Gò Vấp - Tu viện Mến Thánh Giá

Linh mục đương nhiệm Martinô Phạm Hồng Duy Anh (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1985

1994

2004

2013

2020

2024

Giáo dân

3300

3250

2894

2604

2953

11

Gia đình

934

312

734

712

715

4

Tu sĩ

0

2

4

7

 

0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Louis Francois Schmizt Đặc trách 1939 - 1942
2 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Đặc trách 1942 - 1954
3 Giacôbê Phạm Ngọc Trúc Quản nhiệm 1954 - 1957
4 Gioakim Vũ Kim Đương Đặc trách 1958 - 1986
5 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ 1987 - 1990
6 Phaolô Nguyễn Văn Đông Quản nhiệm 1990 - 1998
7 Tôma Nguyễn Minh Chánh xứ 1998 - 04/12/2018
8 Đaminh Ngô Công Sứ Quản nhiệm 2018 - 2019
9 Giuse Vũ Xuân Thực Chánh xứ 2019 - 18/02/2021
10 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Chánh xứ 27/10/2021 - 10/2023
11 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ