Giáo Xứ Xuân Đông

Tên giáo xứ Xuân Đông
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

05:00

07:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1986, khoảng 300 gia đình công giáo từ các Giáo xứ lân cận đến vùng đất Xuân Đông khai phá và lập nghiệp. Chính những giáo dân này cùng nhau mua 7.600 m2 đất và dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, mái lá.

Năm 1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép thành lập Giáo họ Xuân Đông dưới sự bảo trợ của Đức Maria Vô Nhiễm và cử Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng chánh xứ Thánh Gia quản nhiệm. Cùng năm, Cha quản nhiệm cùng với cộng đoàn Giáo họ Xuân Đông xây dựng nhà thờ mới kiên cố, khang trang.

Từ năm 1993 đến năm 1998, Cha Đaminh Nguyễn Kim Khanh phụ trách Giáo họ và xây dựng nhà xứ.

Ngày 05.03.1998, Đức Cha Phaolô Maria nâng Giáo họ Xuân Đông lên thành Giáo xứ và cử Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu làm chánh xứ tiên khởi.

Trong thời gian phụ trách Giáo xứ, Cha Giuse và cộng đoàn tu sửa nhà thờ, nghĩa trang và xây dựng nhà mục vụ, các phòng giáo lý. Nhờ sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Đông đã đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2006, Cha Anphongsô Trần Lý Tịnh kế nhiệm Cha Giuse phục vụ Giáo xứ Xuân Đông. Dưới sự hướng dẫn của Cha Anphongsô, giáo dân Xuân Đông ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.

Năm 2022, giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Văn Hùng tiếp tục về coi sóc và phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp trường bắn 109; Tây giáp Bảo Bình, Bảo Thị; Nam giáp Hồng Ân, Sông Ray; Bắc giáp Lang Minh, Xuân Tâm.

Diện tích 10 km2

Ngày chầu lượt CN III MV

Linh mục đương nhiệm Giuse Trần Văn Hùng (19/03/2022 - ) 

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

4616

4298

3784

3841

3891

3900

4129

5

Gia đình

971

905

830

800

800

830

1118

2
Tu sĩ               0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng Quản nhiệm 1989 - 1993
2 Đaminh Vũ Kim Khanh Quản nhiệm 1993 - 1998
3 Giuse Nguyễn Thanh Châu Chánh xứ 1998 - 2006
4 Anphongsô Trần Lý Tịnh Quản nhiệm 2006 - 2016
5 Gioakim Nguyễn Chí Hiệp Phụ tá 2009 - 2014
6 Cosma Hoàng Văn Dũng Chánh xứ 09/2016 - 19/03/2022
7 Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ