Giáo Xứ Xuân Triệu

Tên giáo xứ Xuân Triệu
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2998
Quan thầy Mẹ Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

07:15

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1979, khoảng 300 giáo dân từ khắp nơi, đa số là dân miền Trung (Huế, Quảng Trị) đến làm công nhân cho Đội II nông trường cao su Ông Quế. Năm 1981, cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm trên phần đất do giáo dân dâng cúng để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Thời gian này, giáo dân phải ra Giáo xứ Cẩm Tân tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Năm 1983, cộng đoàn nơi đây được nâng lên thành Giáo họ Mông Triệu. Năm 1987, sau khi trả lại mặt bằng cho nông trường, cộng đoàn Giáo họ Mông Triệu dựng một nhà nguyện tạm tại khu đất mới.

Ba năm sau, Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông về phụ trách Giáo xứ Xuân Quế và quản nhiệm Giáo họ Mông Triệu. Năm 1994, Cha Phaolô cùng cộng đoàn Mông Triệu xây dựng nhà nguyện mới và đến dâng lễ vào các Chúa Nhật.

Năm 1998, Cha Tôma Nguyễn Minh quản nhiệm Giáo họ Mông Triệu. Cha Tôma và cộng đoàn Mông Triệu xây dựng nhà xứ, cổng rào chung quanh nhà nguyện.

Năm 2003, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên Giáo họ Mông Triệu thành Xuân Triệu. Tháng 12.2005, Cha Giuse Đỗ Minh Đức được cử phục vụ Giáo họ Xuân Triệu và từ đây Giáo họ có thánh lễ hàng ngày. Bên cạnh đó, Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây dựng nhà xứ và nhà mục vụ, mái che hai bên nhà nguyện.

Năm 2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Xuân Triệu thành Giáo xứ. Hiện nay, Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Triệu đang xây dựng nhà thờ mới. Đồng thời, Cha Giuse cũng giúp cộng đoàn ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Năm 2019, Cha Giuse Nguyễn Minh Quân được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Giuse.

Địa dư Đông giáp xã Xuân Quế; Tây giáp xã Đồi 25; Nam giáp Cẩm Đường; Bắc giáp Dầu Giây.

Diện tích 15 km2

Ngày chầu lượt 15.08

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Minh Quân (9/2019 - )

Thống kê

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

Giáo dân

2.305

2.455

2.650

2.707

2.747

2.552

2721

Gia đình

421

458

505

491

511

455

491

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Đinh Viết Tiên Quản nhiệm 1993 - 1994
2 Phaolô Nguyễn Văn Đông Quản nhiệm 1994 - 1998
3 Tôma Nguyễn Minh Quản nhiệm 1998 - 2005
4 Giuse Đỗ Minh Đức Chánh xứ 12/2005 - 09/2019
5 Gioan Đào Xuân Trực Phó xứ 06/2010 - 2011
6 Gioan Bosco Mai Xuân Hữu Phó xứ 25/08/2013 - 2015
7 Đaminh Trần Kim Quang Phó xứ 2015 - 2017
8 Gioakim Phạm Thanh Điệp Phó xứ 03/08/2017 - 09/2018
9 Gioan Tc. Trần Kim Sơn Phó xứ 2018 - 2019
10 Giuse Nguyễn Minh Quân Chánh xứ 2019 -
11 Giuse Bùi Nguyên Thoại Phó xứ 2019 - 19/03/2022
12 Giuse - Viên Nguyễn Trần Đức Thịnh Phó xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ