Giáo Xứ Thừa Ân

Tên giáo xứ Thừa Ân
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

05:15

17:30

06:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Văn Tề (09/10/2019 - )

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân
Gia đình
Tu sĩ

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Quản nhiệm 2000 - 2006
2 Phêrô Nguyễn Văn Đức Quản nhiệm 2006 - 2016
3 Đaminh Trần Công Huynh Đặc trách 2016 - 2018
4 Đaminh Trần Công Huynh Đặc trách 2016 - 2018
5 Giuse Nguyễn Văn Tề Chánh xứ 09/10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ