Giáo Xứ Thừa Đức

Tên giáo xứ Thừa Đức
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 3451
Giáo dân 10
Quan thầy Mẹ Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp 4, xã Thừa Ðức, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Email [email protected]
Kênh truyền thông https://www.facebook.com/Giaoxuthuaduc

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

05:00

07:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976, một số giáo dân đến nông trường cao su Cẩm Đường làm công nhân và cư ngụ tại Đội 3. Năm 1981, thêm một số giáo dân nữa đến nông trường này lập thành Đội 4. Cả hai Đội 3 và Đội 4 hình thành Giáo họ Thừa Đức trực thuộc Giáo xứ Xuân Đường.

Thời gian đầu, Giáo họ Thừa Đức do Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh chánh xứ Xuân Đường coi sóc. Năm 1989, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp quản nhiệm Giáo họ Thừa Đức.

Năm 2000, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Thừa Đức xây dựng nhà thờ mới (14m x 24m) làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật tách Đội 3 và Đội 4 thành hai GHBL: Đội 3 là GHBL Kitô Vua, Đội 4 là GHBL Thừa Đức và cử Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh về trực tiếp coi sóc các Giáo họ này.

Ngày 15.09.2004, GHBL Thừa Đức được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh làm Cha xứ tiên khởi.

Hai năm sau, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đức kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ Thừa Đức. Cha Phêrô tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn Thừa Đức ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Năm 2022 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Đỗ Năng Thức

Địa dư  Đông giáp Suối Cả; Tây giáp xứ Thành Tín; Nam giáp GHBL Thừa Ân; Bắc giáp xứ Thiên Đức.

Diện tích  53 km2

Ngày chầu lượt  CN XXXIV TN

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Cẩm Khánh (10/2023 - )

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

3777

2071

1592

1646

1649

1575

1771

10

Gia đình

556

443

367

375

371

380

406

2
Tu sĩ               0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Đặng Duy Hòa Chánh xứ 1961 - 1965
2 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Đặc trách 1976 - 1988
3 Giuse Vũ Đức Hiệp Đặc trách 1989 - 2000
4 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Chánh xứ 2000 - 01/2006
5 Phêrô Nguyễn Văn Đức Chánh xứ 2006 - 09/2019
6 Gioan Đào Xuân Trực Phó xứ 09/2013 - 06/2014
7 Đaminh Trần Công Huynh Phó xứ 2014 - 09/2018
8 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 16/09/2019 - 19/03/2022
9 Giuse Đỗ Năng Thức Chánh xứ 19/03/2022 - 10/2023
10 Giuse Nguyễn Cẩm Khánh Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ