Giáo Xứ Tân Xuân

Tên giáo xứ Tân Xuân
Giáo hạt Long Khánh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1788
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

06:45

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1966, Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh dẫn khoảng 870 giáo dân (đa số gốc Quảng Bình) từ xã Cẩm Đường đến khu Xuân Thanh, thị trấn Xuân Lộc ngày nay định cư lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Ba năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Tân Xuân và cử Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh phụ trách cộng đoàn Tân Xuân trong vai trò Cha chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Phêrô và giáo dân Tân Xuân xây dựng nhà thờ kiên cố để làm nơi dâng lễ, cầu nguyện. Từ đó, mọi sinh hoạt tôn giáo ngày một sốt sắng hơn và  đi vào nề nếp, ổn định. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đức tin của giáo dân Tân Xuân ngày thêm vững mạnh. Bên cạnh đó, cộng đoàn Tân Xuân cùng nhau đại trùng tu nhà thờ (1997), xây dựng nhà mục vụ và các tượng đài (1999). Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đinh Văn Huân, Giáo xứ Tân Xuân đang trên đà phát triển về nhiều mặt và đời sống thiêng liêng của cộng đoàn ngày càng thăng tiến.

Năm 2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Lê Vương Đại.

Địa dư Đông và Nam giáp xứ Tân Phú; Tây giáp xứ Chính Tòa Xuân Lộc; Bắc giáp xứ Bảo Vinh.

Diện tích 0,46 km2

Ngày chầu lượt CN XXXII TN

Dòng tu hiện nay trong giáo xứ Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils - Cộng đoàn Đaminh Thánh Thể Việt Nam

Linh mục đương nhiệm Giuse Trần Lê Vương Đại (16/09/2019 - )

Thống kê

Năm

1974

1994

2004

2013

2020

2024

Giáo dân

1508

1131

1349

1476

1788

1788

Gia đình

229

278

346

380

511

Tu sĩ

0

3

7

23

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Đinh Quốc Vịnh Chánh xứ 1966 - 1992
2 Vinhsơn Đặng Văn Tú Quản nhiệm 1992 - 1994
3 Philipphê Lê Phước Minh Quản nhiệm 1994 - 2009
4 Đaminh Đinh Văn Huân Chánh xứ 22/04/2010 - 03/08/2017
5 Gioan Bt. Vũ Minh Tân Chánh xứ 2017 - 2019
6 Giuse Trần Lê Vương Đại Chánh xứ 16/09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ