Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Phú Thiện Túc Trưng Bản đồ Xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phú Xuân Long Khánh Bản đồ

17:30

17:30

17:30

17:00

Phúc Hải Biên Hòa Bản đồ KP. 3, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:15

06:15

18:00

Phúc Lâm Hố Nai Bản đồ KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:30

04:30

06:30

17:30

Phúc Nhạc Gia Kiệm Bản đồ Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

Phước Bình Long Thành Bản đồ Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phước Khánh Phước Lý Bản đồ Ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phước Lý Phước Lý Bản đồ Ấp Phước Lý, xã Ðại Phước, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Phương Lâm Phương Lâm Bản đồ 110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

17:30

19:00

Quảng Biên Phú Thịnh Bản đồ Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Quang Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Quảng Tâm An Bình Bản đồ Ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Quảng Xuân Gia Ray Bản đồ Ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

Russeykeo Gia Ray Bản đồ Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

15:00

04:30

18:00

04:30

06:30

08:00

16:30

Sài Quất Hòa Thanh Bản đồ Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

06:00

17:30

Sĩ Phước Long Thành Bản đồ Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Suối Cả Long Khánh Bản đồ Ấp 2, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

05:30

17:00

Suối Cát Gia Ray Bản đồ Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

18:15

04:30

07:00

16:30

18:00

Hằng ngày vào lúc 15g00 có trực tuyến giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót
Suối Nho Túc Trưng Bản đồ Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Suối Sao Hòa Thanh Bản đồ

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

17:30

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng: 294