Giáo Xứ Phú Lâm

Tên giáo xứ Phú Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 12000
Giáo dân 6339
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Địa chỉ giáo xứ Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

06:20

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1957, khoảng 50 gia đình công giáo từ miền Bắc vào vùng đất Phú Sơn, Tân Phú lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Phú Lâm được hình thành và trực thuộc Giáo xứ Phương Lâm. Năm 1960, Giáo xứ Phú Lâm được thành lập và Cha Tôma Nguyễn Đức Triêmvề phụ trách giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Tôma củng cố đời sống đức tin cho giáo dân và cùng với giáo dân dựng nhà thờ Phú Lâm đầu tiên bằng mái tranh, vách nứa. Năm năm sau, Cha Giuse Trần Hiệp Sĩ kế nhiệm Cha Tôma coi sóc giáo xứ. Cha Giuse tiếp tục củng cố đức tin cho giáo dân và xây nền móng nhà thờ. Năm 1970, Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái thay thế Cha Giuse. Hai năm sau, Cha Gioakim và cộng đoàn Phú Lâm xây nhà thờ mới, đồng thời Cha Gioakim xây nhà xứ và đền thánh tại các giáo họ. Cuối năm 1993, Cha Philipphê Lê Phước Minh về coi sóc Giáo xứ Phú Lâm. Cha Philipphê cùng cộng đoàn Phú Lâm xây dựng nhà giáo lý và tổ chức lại các đoàn thể trong xứ. Một năm sau, cha Giuse Phạm Cao Thanh chánh xứ Kim Lâm quản nhiệm Giáo xứ Phú Lâm. Năm 1995, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Văn Thục về phụ trách Giáo xứ Phú Lâm. Trong thời gian phụ trách giáo xứ, Cha Antôn cùng cộng đoàn trùng tu nhà thờ, nâng cao gian cung thánh, tu sửa đài Đức Mẹ và thánh Giuse, xây dựng nhà sinh hoạt, lễ đài, tháp chuông và nhà mục vụ. Năm 2012, Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phan kế nhiệm Cha Antôn phụ trách Giáo xứ Phú Lâm. Năm 2017, Cha Micae Phạm Phi Hùng được bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo xứ Phú Lâm. Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của Micae, cộng đoàn giáo xứ Phú Lâm được xây dựng đời sống đức tin thêm vững mạnh.

Địa dư Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Xuân Lâm; Nam giáp xứ Kim Lâm; Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng (xứ Mađagoui)

Diện tích 108.64 km2  

Ngày chầu lượt CN II MV 

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1984

2004

2008

2012

2013

  2020

2024

Giáo dân

1.200

7.169

8.301

8.683

9.015

9350

6339

Gia đình

184

1.024

1.412

1.674

1.979

2015

1839
Tu sĩ             21

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Tôma Nguyễn Đức Triêm Chánh xứ 1960 - 1965
2 Giuse Trần Hiệp Sỹ Chánh xứ 1965 - 1970
3 Gioakim Nguyễn Văn Thái Chánh xứ 1971 - 1991
4 Philipphê Lê Phước Minh Chánh xứ 1993 - 1994
5 Antôn Nguyễn Văn Thục Chánh xứ 1995 - 2012
6 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Phó xứ 15/01/2006 - 09/01/2009
7 Martinô Phạm Phú Thứ Phó xứ 2008 - 08/2010
8 Giuse Vũ Văn Khải Phó xứ 09/2010 - 2013
9 Phanxicô X. Trần Văn Phan Chánh xứ 2012 - 2017
10 Antôn Bùi Văn Tới Phó xứ 14/09/2013 - 08/2015
11 Gioan Bosco Mai Xuân Hữu Phó xứ 2015 - 03/09/2018
12 Micae Phạm Phi Hùng Chánh xứ 2017 - 10/2023
13 Tôma Nguyễn Duy Tân Phó xứ 2018 - 2019
14 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ 09/2019 - 09/2020
15 Giuse Mai Văn Tuyến Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
16 Martinô Maria Nguyễn Mạnh Tiến Phó xứ 19/03/2022 -
17 Giuse Trần Minh Nhuận Phó xứ 21/10/2022 - 02/01/2024
18 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ