Giáo Xứ Phúc Lâm

Tên giáo xứ Phúc Lâm
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Giuse Thợ
Địa chỉ giáo xứ KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:30

04:30

06:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1958, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Kim Bích - Bắc Việt dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Phạm Sỹ Khiêm di cư đến khu vực Xã Đông Hiệp, quận Định Quán, Tỉnh Long Khánh sinh sống và thành lập Giáo xứ Phúc Lâm. Hai năm sau, Cha Matthêu Chu Thanh Liêm thay thế Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ và cũng trong năm này, Cha Matthêu và cộng đoàn xây nhà thờ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1965, Cha Giuse Maria Nguyễn Hương Nam kế nhiệm Cha Matthêu coi sóc Giáo xứ Phúc Lâm. Tháng 09 cùng năm, Cha Giuse Maria đã dẫn giáo dân từ xã Đông Hiệp, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh về vùng đất Hố Nai - ấp Nam Hải, xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa lập nghiệp. Cùng năm, Cha Giuse Maria cùng với cộng đoàn dựng một nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ với diện tích 10m x 20m trên vùng đất mới này. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Phúc Lâm đã xây dựng đời sống đức tin vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ ngày thêm phong phú. Năm 1975, Cha Giuse Vũ Văn Nhậm về làm chánh xứ Giáo xứ Phúc Lâm. Trong giai đoạn phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm, Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn Giáo xứ lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ mới, 14 chặng đàng Thánh Giá và Đài Chúa Kitô Vua.
Năm 1997, Cha Giuse Đỗ Viết Đại phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm. Bảy năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn Phúc Lâm một lần nữa khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành một năm sau đó. Năm 2005, Cha Giuse Tạ Minh Chiến thay thế Cha Giuse Đỗ Viết Đại phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nên Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn xây nhà mục vụ năm 2012. Một năm sau, Cha Giuse Ngô Quốc Thạnh về phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm. Cha Giuse đã giúp các sinh hoạt mục vụ trong cộng đoàn Giáo xứ đi vào ổn định và đời sống yêu thương hiệp nhất triển nở. Đến năm 2014 Cha Giuse Đỗ Viết Đại được cử về làm Cha Chánh xứ và coi sóc giáo xứ.

Năm 2022, giáo xứ hân hoan đón chào cha Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ thay cha Giuse Đỗ Viết Đại.

Địa dư Đông giáp xứ Kẻ Sặt; Tây giáp xứ Bắc Hải; Nam giáp xứ Hà Nội; Bắc giáp xứ Bắc HảiNam Hải.

Diện tích 90 ha

Ngày chầu lượt Lễ Chúa Kitô Vua 

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành (19/03/2022 - )

Thống kê

Năm

1958

1974

 1990 

2003 

 2013

 2020

2024

Giáo dân

 1.980

 2.115

4.278

4.632

 5.215

5.773 5

Gia đình

 276

295

937

 986 

 1.266

1.496 2
Tu sĩ             0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Phạm Sĩ Khiêm Quản nhiệm 1958 - 1960
2 Matthêu Chu Thanh Liêm Quản nhiệm 1960 - 1963
3 Giuse M. Nguyễn Hương Nam Quản nhiệm 1965 - 1973
4 Gioakim Nguyễn Bá Tước Quản nhiệm 1973 - 1975
5 Giuse Vũ Văn Nhậm Chánh xứ 1975 - 1983
6 Giuse Đặng Văn Quy Quản nhiệm 1983 - 1997
7 Giuse Đỗ Viết Đại Phó xứ 1994 - 1997
8 Giuse Đỗ Viết Đại Phó xứ 1994 - 1997
9 Giuse Đỗ Viết Đại Phó xứ 1994 - 1997
10 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ 16/11/2005 - 30/08/2013
11 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ 2013 - 2014
12 Gioan Bt. Phạm Đức Nhân Phó xứ 2014 - 2016
13 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ 08/2016 - 09/2018
14 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Phó xứ 04/09/2018 - 19/03/2022
15 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ