Giáo Xứ Phước Khánh

Tên giáo xứ Phước Khánh
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2596
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1882, một số giáo dân từ các nơi đến vùng đất Nhơn Trạch, Biên Hòa làm nên làng Phước Khánh và sau đó hình thành Giáo họ Phước Khánh. Thời gian đầu, các Cha người Pháp ở Sài Gòn đến chăm sóc mục vụ cho Giáo họ. Năm năm sau, Giáo xứ Phước Khánh được thành lập dưới sự coi sóc của Cha Dượt thuộc giáo phận Sài Gòn. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Phước Khánh ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1960, Cha Giacôbê Lê Văn Hóa được bổ nhiệm về phụ trách Giáo xứ. Cha Giacôbê cùng với cộng đoàn Phước Khánh lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ và nhà thờ năm 1965. Mười năm sau, Giáo xứ Phước Khánh được tách khỏi giáo phận Sài Gòn và sátpnhập vào Giáo phận Xuân Lộc. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hoa Viên được cử phụ trách Giáo xứ này. Năm 2002, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận thay thế Cha Gioan Baotixita Viên tiếp tục chăm sóc mục vụ cho giáo dân. Cha Gioan Baotixita Luận đã giúp cho sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Bốn năm sau, sau khi Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ, bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Gioan Thiên Chúa cùng với giáo dân Phước Khánh xây dựng đài Đức Mẹ làm nơi quy tụ cộng đoàn đọc kinh và cầu nguyện. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Thiên Chúa, cộng đoàn Phước Khánh đang nâng cao tinh thần đoàn kết và đang nỗ lực trong việc truyền giáo.

Địa dư Đông giáp ấp 3 Phước Khánh; Tây giáp ấp 2 Phước Khánh; Nam giáp sông Lòng Tàu; Bắc giáp xã Vĩnh Thanh

Diện tích 1 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật sau 15.08

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Linh mục đương nhiệm Gioan TC. Nguyễn Thới Minh (2006 - )

Thống kê

Năm

1887

1989

1999

2009

2013

2020

2024

Giáo dân

80

1.400

1.395

2.196

2.332

2596

2596

Gia đình

-

324

312

518

595

748

Tu sĩ

4

2

2

3

3

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Dượt Quản nhiệm 1911 - 1911
2 Gabriel Lại Quản nhiệm 1911 - 1911
3 Inhaxiô Bùi Công Thích Quản nhiệm 1911 - 1911
4 Phêrô Nguyễn Văn Tròn Quản nhiệm 1922 - 1922
5 Antôn Nguyễn Tấn Luật Quản nhiệm 1924 - 1924
6 Gioan Bt. Nguyễn Thần Đồng Quản nhiệm 1925 - 1937
7 Phaolô Nguyễn Văn Thiệt Quản nhiệm 1937 - 1943
8 Tôma Nguyễn Văn Trí Chánh xứ 08/1941 - 03/1942
9 Ambrosio Hồ Văn Nhứt Quản nhiệm 1945 - 1948
10 Đaminh Nguyễn Văn Hiệu Quản nhiệm 1948 - 1950
11 Bênêđictô Nguyễn Tri Phương Quản nhiệm 24/03/1951 - 09/10/1955
12 Matthêu Trịnh Tấn Hớn Quản nhiệm 1955 - 1956
13 Giacôbê Lê Văn Quá Quản nhiệm 1956 - 1965
14 Martinô Lê Ngọc Khánh Quản nhiệm 1966 - 1967
15 Đaminh Ngô Quang Tuyên Quản nhiệm 1972 - 1976
16 Antôn Nguyễn Đình Thục Quản nhiệm 1972 - 1976
17 Giuse Lại Văn Đoàn Quản nhiệm 1972 - 1976
18 Gioan Bt. Nguyễn Hoa Viên Quản nhiệm 1975 - 2002
19 Giuse M. Trần Minh Phú Quản nhiệm 1976 - 1978
20 Đaminh Nguyễn Quang Hiển Quản nhiệm 1976 - 1978
21 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Quản nhiệm 2002 - 2005
22 Giuse Nguyễn Tiến Thịnh Quản nhiệm 2005 - 2006
23 Gioan TC. Nguyễn Thới Minh Chánh xứ 2006 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ