Giáo hạt Phước Lý

Tên giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 13
Tổng số giáo họ biệt lập 0
Linh mục quản hạt Giuse Nguyễn Anh Hùng
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo hạt Phước Lý hiện nay thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Trước biến cố di cư năm 1954, vùng đất Phước Lý đã có các xứ đạo lâu đời của dân địa phương như giáo xứ Mỹ Hội, giáo xứ Phước Lý và giáo xứ Phước Khánh được thành lập vào khoảng năm 1880, thuộc giáo hạt Thủ Thiêm, giáo phận Sài Gòn.

Sau năm 1954, hơn nửa triệu người di cư từ phía Bắc vào Nam, một số giáo dân thuộc tỉnh Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh, do các linh mục quản xứ dẫn vào Nam và đến định cư tại vùng Phước Lý, dọc theo hương lộ 19, cách Sài Gòn khoảng 30 km về phía Tây và cách ngăn với Sài Gòn bởi con sông Đồng Nai. Hướng Tây Nam của Phước Lý là khu vực rừng Sác bao la.

Ba đầu, khu vực Phước Lý gồm 3 xứ đạo dân địa phương và 9 xứ đạo mới đến lập cư đều thuộc giáo hạt Thủ Thiêm, giáo phận Sài Gòn.

Tháng 10 năm 1965, giáo phận Xuân Lộc được thành lập, tách ra từ giáo phận Sài Gòn, khu vực Phước Lý thuộc giáo phận mới Xuân Lộc.

Sau năm 1965, với việc thành lập giáo phận Xuân Lộc, khu vực Phước Lý cũng đã được tách ra từ giáo hạt Thủ Thiêm và lập thành giáo hạt Phước Lý.

Tình hình nhân sự

• Các linh mục: 15 linh mục Triều trong số đó có 01 linh mục nghỉ hưu và 23 linh mục dòng.

• Chủng sinh: 5, tu sinh: 3

• Tu sĩ: 06 cộng đoàn nữ và 1 cộng đoàn nam với 124 tu sĩ.

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bắc Minh Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

16:30

Bản đồ
Bắc Thần Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Đại Điền Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

Bản đồ
Mỹ Hội Xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Nghĩa Hiệp Ấp Thóng Nhất, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Nghĩa Mỹ Ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Nghĩa Yên Ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phước Khánh Ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Phước Lý Ấp Phước Lý, xã Ðại Phước, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tân Tường Ấp Bình Phú I, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Thị Cầu Ấp Thị Cầu, xã Phú Ðông, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

Bản đồ
Thiết Nham Ấp Ðoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Vĩnh Phước Ấp Thành Công, xã Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ