Giáo Xứ Phú Lý

Tên giáo xứ Phú Lý
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5759
Quan thầy Thánh Giuse Thợ (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo xứ Phú Lý thuộc địa bàn chiến khu D, gồm hai xã: xã Phú Lý và một phần xã Mã Đà. Sau năm 1975, giáo dân các nơi về đây lập nghiệp và cùng với các giáo dân người dân tộc Châu Ro đang sống trên địa bàn lập thành Giáo điểm Phú Lý. Năm 1978, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ và lấy tên là Giáo họ Vĩnh An thuộc hạt Túc Trưng. Sau khi lòng hồ Trị An ngập, Giáo họ được chuyển sang ấp Cây Cầy, xã Phú Lý và cộng đoàn Vĩnh An đã dựng một nhà nguyện bằng gỗ. Sau một thời gian, nhà nguyện bị sập, cộng đoàn Vĩnh An đã xây dựng lại nhà nguyện trên một khu đất mới thuộc ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngày 21.07.1990 Giáo họ Vĩnh An được chính thức nâng lên thành Giáo xứ và đổi tên là Giáo xứ Phú Lý, thuộc hạt Phú Thịnh, đồng thời Cha Giuse Trần Văn Hội - Dòng Chúa Cứu Thế được cử phụ trách Giáo xứ trong tư cách cha xứ tiên khởi. Ngày 17.12.2008, Cha Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng về phụ trách Giáo xứ Phú Lý. Hai năm sau, Cha Batôlômêô M. cùng với cộng đoàn Giáo xứ Phú Lý khởi công xây dựng nhà thờ và khánh thành năm 2012. Dưới sự hướng dẫn của Cha  Batôlômêô M., cộng đoàn Giáo xứ Phú Lý đã phát triển về mọi mặt.

Tháng 08/2015 Cha Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm để coi sóc Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp La Ngà; Tây giáp lâm trường Vĩnh An; Nam giáp lâm trường La Ngà; Bắc giáp rừng Nam Cát Tiên.

Diện tích  40 km2

Ngày chầu lượt  CN XXIV TN

Linh mục đương nhiệm  Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm ( 08/2015 - )

Thống kê

Năm

1990

1993

2003

2007

2013

 2020

Giáo dân

2.000

2.612

3.341

3.844

4.559

5432

Gia đình

387

425

689

827

945

1392

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Trần Văn Hội Chánh xứ 1990 - 2006
2 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ 2006 - 2008
3 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng Chánh xứ 17/12/2008 - 2015
4 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phó xứ 17/12/2008 - 06/2023
5 Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm Chánh xứ 08/2015 - 06/2023
6 Giuse Nguyễn Văn Mạnh Phụ tá 08/2017 -
7 Fx. Lương Đức Hảo Chánh xứ 06/2023 -
8 Fx. Lương Đức Hảo Chánh xứ 06/2023 -
9 Phaolô Hoàng Minh Châu Phụ tá 07/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ