Giáo Xứ Ninh Phát

Tên giáo xứ Ninh Phát
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 10625
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số giáo dân gốc Phát Diệm di cư đến Hố Đồn - Tây Ninh lập nghiệp. Sáu năm sau, Cha Giuse Maria Nguyễn Duyên Mậu đưa khoảng 200 gia đình công giáo từ Hố Đồn - Tây Ninh về xã Gia Kiệm, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh lập nghiệp và hình thành Giáo xứ Ninh Phát (Tây Ninh - Phát Diệm). Thời gian đầu, Cha Giuse Maria và cộng đoàn dựng ngôi nhà thờ tạm (15m x 43m) bằng gỗ, mái tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1966, cộng đoàn Giáo xứ xây dựng nhà thờ mới bằng vật liệu kiên cố.

Năm 1975, Cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ kế nhiệm Cha Giuse Maria. Cha Matthêu và cộng đoàn Ninh Phát xây tượng đài Đức Mẹ vào năm 1990. Hai năm sau, Cha Matthêu khởi công xây dựng nhà thờ mới. Năm 1994, Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được bổ nhiệm làm chánh xứ Ninh Phát và Cha đã hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ. Năm 2005, Cha Đaminh Nguyễn Trí Dụng phụ trách Giáo xứ và hơn hai năm sau, Cha Phêrô Phạm Duy Liễm kế nhiệm Cha Đaminh giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp ổn định như ngày nay.

Năm 2021, giáo xứ đón chào Cha Tân Chánh xứ Đaminh Ngô Công Sứ về coi sóc và phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư  Đông giáp xứ Bình Lộc; Tây giáp Soklu; Nam giáp xứ Hưng Bình; Bắc giáp xứ Thanh Sơn

Ngày chầu lượt  CN IV PS

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Mến Thánh Giá Gò Vấp- Tu Viện Mến Thánh Giá Ninh Phát  

Linh mục đương nhiệm   Đaminh Ngô Công Sứ (2021 - )

Thống kê

Năm

1974

1989

1994

2003

2004

2013

2020

Giáo dân 

4.403

6.628

7.013

7.477

7.595

9.003

10.256

Gia đình

763

-

-

-

-

1.965

2.294

Tu sĩ

12

-

4

-

5

9

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Maria Nguyễn Duyên Mậu Quản nhiệm 1960 - 1975
2 Gioakim Đinh Thực Phó xứ 1975 - 1977
3 Gioakim Đinh Thực Phó xứ 1975 - 1977
4 Matthêu Phạm Hảo Kỳ Quản nhiệm 1975 - 1994
5 Gioan Đỗ Văn Ngân Chánh xứ 1994 - 2005
6 Gioan Đỗ Văn Ngân Chánh xứ 1994 - 2005
7 Đaminh Nguyễn Trí Dụng Chánh xứ 07/2005 - 2007
8 Giuse Nguyễn Minh Quân Phó xứ 2007 - 2010
9 Phêrô Phạm Duy Liễm Chánh xứ 10/2007 - 15/11/2021
10 Phêrô Đoàn Đức Thăng Phó xứ 2010 - 2012
11 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Phó xứ 2012 - 2013
12 Gioan Trần Hoàng Giang Phó xứ 29/08/2013 - 07/2014
13 Phêrô Trịnh Quang Khánh Phó xứ 2014 - 2015
14 Giuse Phạm Văn Hoan Phó xứ 2015 - 15/11/2021
15 Giuse Bùi Thanh Quang Phó xứ 2017 - 2018
16 Matthêu Lê Lực Phó xứ 2018 - 09/2020
17 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ 08/09/2020 - 17/11/2021
18 Đaminh Ngô Công Sứ Chánh xứ 17/11/2021 -
19 Gioan Bt. Nguyễn Kinh Quốc Phó xứ 17/11/2021 -
20 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ 17/11/2021 - 10/2023
21 Phêrô Lại Ngọc Thực Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
22 Phaolô Nguyễn Duy Thiên Phó xứ 10/2023 -
23 Đaminh Trần Quang Trung Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ