Giáo Xứ Phát Hải

Tên giáo xứ Phát Hải
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5340
Quan thầy Đức Mẹ Truyền Tin (25.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

04:30

06:00

07:15

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Đầu năm 1954, khoảng 83 gia đình công giáo thuộc miền Duyên Hải, Phát Diệm dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Dương Vĩnh Trị đến định cư tại cây số 78 quốc lộ 20 và thành lập Giáo xứ Phát Hải (Phát Diệm - Duyên Hải) và dựng một nhà nguyện tạm bằng cây, mái tranh. Đến cuối năm, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn kế nhiệm Cha Phêrô Trị coi sóc cộng đoàn Phát Hải. Cha đã cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ đầu tiên và hai dãy trường học dọc theo nhà thờ. Một năm sau, Giáo xứ Phát Hải chính thức có tên trong Giáo phận Sài Gòn và Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn trở thành cha xứ tiên khởi. Năm 1964, Cha Pascalê Vũ Hoàng Bát kế nhiệm Cha Phêrô. Cùng năm, Cha Pascalê và cộng đoàn Phát Hải khởi công xây dựng nhà thờ mới (18m x 53m) và khánh thành năm 1966.

Giai đoạn 1999 đến 2006, Cha Giuse Lê Vinh Hiến quản nhiệm Giáo xứ. Cha Giuse cùng cộng đoàn nâng cấp nhà hội, nhà giáo lý (2000) và đại tu nhà thờ (2003). Hiện nay, Cha Phanxicô Xaviê đang phụ trách Giáo xứ. Cha Phanxicô Xaviê đã giúp cộng đoàn Giáo xứ Phát Hải dần lớn mạnh trong đời sống đức tin và mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định. 

Địa dư  Đông giáp vùng đất nông nghiệp ao khoai; Tây giáp vùng đất nông nghiệp đồi đá; Nam giáp xứ Võ Dõng; Bắc giáp xứ Kim Thượng

Diện tích  0,176 km2

Ngày chầu lượt CN II MC

Linh mục đương nhiệm  Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1974

1989

1994

2003

2004

  2013

  2020

2024

Giáo dân

  2.982

  5.776

 4.614 

5.189 

   5.382 

 5.255

5.585

5340

Gia đình

385

1.465

1.108

   1.276 

 1.381

 1.356

1.257

1248
Tu sĩ               3

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn Chánh xứ 1954 - 1955
2 Pascal Vũ Hoàng Bát Chánh xứ 1955 - 1999
3 Giuse Phạm Cao Thanh Phó xứ 1975 - 1987
4 Giuse Lê Vinh Hiến Quản nhiệm 1997 - 2006
5 Vinhsơn Nguyễn Trung An Phó xứ 2002 - 07/2005
6 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Phó xứ 2005 - 2007
7 Giuse Phạm Đình Hiền Chánh xứ 04/11/2006 - 2013
8 Đaminh Võ Văn Phụng Phó xứ 2013 - 2015
9 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ 2013 - 10/2023
10 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ 08/2015 - 09/2018
11 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ 2018 - 08/09/2020
12 Augustinô Vũ Đình Trung Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
13 Giuse Nguyễn Minh Vương Phó xứ 19/03/2022 -
14 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ