Giáo Xứ Phaolô

Tên giáo xứ Phaolô
Giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1844
Quan thầy Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại
Địa chỉ giáo xứ Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, một số giáo dân các xứ Phước Lý, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch đến Bàu Cạn, Long Thành định cư lập nghiệp. Tám năm sau, Giáo điểm Phaolô được hình thành. Năm 1986, Cha Antôn Nguyễn Văn Huề đến giúp giáo điểm và dựng một nhà nguyện bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 01.02.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm Phaolô lên thành GHBL, đồng thời bổ nhiệm Cha Đa Minh Trần Văn Nguyện, chánh xứ Thiên Ân quản nhiệm. Hai năm sau, Cha Đa Minh cùng với cộng đoàn GHBL Phaolô xây dựng một nhà nguyện bán kiên cố. Qua các thời quý Cha coi sóc, đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của GHBL đi vào nế nếp ổn định. Ngày 04.08.2008, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Phaolô lên thành Giáo xứ và cắt cử Cha Gioan Baotixita Phạm Phú Trung coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, cộng đoàn Giáo xứ Phaolô đang lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

Năm 2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn làm Tân Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp Giáo họ Truyền Tin và Giáo họ Giuse; Tây giáp ấp 6; Nam giáp Láng Đế; Bắc giáp xứ Xuân Đường.

Diện tích  9,785 km2

Ngày chầu lượt  25.01

Linh mục đương nhiệm  Giuse Nguyễn Minh Sơn (2019  - )

Thống kê

Năm

1995

2003

2007

2010

2012

2013

2020

Giáo dân

738

1.708

1.803

1.713

1.690

1.594

1844

Gia đình

167

387

409

412

410

418

511

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Nguyễn Đức Hiếu Quản nhiệm 1975 - 1986
2 Gioan Antôn Nguyễn Văn Huề Quản nhiệm 1986 - 1987
3 Giuse M. Trần Minh Phú Quản nhiệm 1987 - 1987
4 Giuse Trần Văn Hàm Quản nhiệm 1987 - 1994
5 Đaminh Trần Văn Nguyện Quản nhiệm 1994 - 2003
6 Đaminh Đỗ Hữu Nam Quản nhiệm 2003 - 2006
7 Simon Lê Thanh Thăng Quản nhiệm 2006 - 2008
8 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Chánh xứ 12/2008 - 09/2019
9 Giuse Nguyễn Minh Sơn Chánh xứ 2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ