Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Thánh Tâm Hố Nai Bản đồ 1/5 KP. 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

05:30

07:00

15:00

18:00

Ngày 13 hằng tháng vào lúc 11g30 có Thánh lễ kính Đức mẹ và thứ Sáu đầu tháng có Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót vào lúc 15g00
Thành Tâm Long Thành Bản đồ Thôn 11, xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

18:00

05:00

17:00

Thành Tín Long Thành Bản đồ Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

17:30

05:00

17:00

Thị Cầu Phước Lý Bản đồ Ấp Thị Cầu, xã Phú Ðông, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

Thiên An Long Thành Bản đồ

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Thiên Ân Long Thành Bản đồ Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

18:00

05:00

16:30

Thiện An Phú Thịnh Bản đồ KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

Thiên Bình Long Thành Bản đồ Ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thiên Đức Long Khánh Bản đồ Ấp 3, Xã Thừa Đức , Huyện Cẩm Mỹ

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Thiên Lộc Long Thành Bản đồ

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

06:00

07:30

18:00

Thiên Long Long Thành Bản đồ ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

04:45

04:45

18:00

04:45

04:45

18:00

04:45

04:45

17:30

04:45

07:30

Thiên Phú Long Thành Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thiên Phước Long Thành Bản đồ Ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thiên Triều Tân Mai Bản đồ KP. 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thiết Nham Phước Lý Bản đồ Ấp Ðoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

17:00

Thịnh An Phú Thịnh Bản đồ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

17:00

Thọ Hòa Gia Ray Bản đồ Xã Xuân Thọ , Huyện Xuân Lộc

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

06:30

18:00

Thọ Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:40

06:00

08:00

19:00

Thọ Lộc Gia Ray Bản đồ Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:30

05:00

07:30

17:30

Thống Nhất Túc Trưng Bản đồ Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, H. Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

18:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng: 295