Giáo Xứ Thọ Lâm

Tên giáo xứ Thọ Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 7158
Giáo dân 2131
Quan thầy Thánh Phêrô
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:40

06:00

08:00

19:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1956, một nhóm giáo dân thuộc vùng Hạ Bì và Nguyệt Đức, Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng ven sông La Ngà sinh sống. Nhóm Giáo dân này cùng với một số giáo dân Campuchia hồi hương đã từng ở đây lập nên trại đạo Thọ Lâm. Thời gian đầu, cộng đoàn Thọ Lâm đã tiến hành xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên để làm nơi cầu nguyện. Một năm sau, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Sài Gòn nâng trại đạo Thọ Lâm lên thành lập Giáo xứ, và cắt cử Cha Đaminh Nguyễn Thượng Huyền phụ trách trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Năm 1960, nhà thờ Giáo xứ được dời ra quốc lộ 20 thuộc địa bàn Giáo xứ Phương Lâm. Năm 1966, Giáo xứ Thọ Lâm một lần nữa chuyển về xã Phương Thọ, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh dưới sự coi sóc của Cha Giuse Nguyễn Bá Thi, chánh xứ Phương Lâm. Bốn năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn Thọ Lâm xây dựng nhà thờ (42m x 14m) và khánh thành ngày 01.06.1972. Từ năm 1972 đến năm 1995, Cha Antôn Nguyễn Văn Thục về kế nhiệm Cha Giuse. Trong thời gian phụ trách Giáo xứ, Cha Antôn đã từng bước giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định. Năm 1996, Cha Phêrô Vương Văn Tuyên về phụ trách Giáo xứ Thọ Lâm. Cha cùng với cộng đoàn lần lượt xây các nhà nguyện tại các Giáo họ. Ngoài ra, Cha Phêrô còn mở rộng thánh đường và quy hoạch nghĩa trang. Năm 2008, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân được cắt cử về làm chánh xứ Giáo xứ Thọ Lâm. Hai năm sau, Cha Phaolô cùng cộng đoàn xây dựng ngôi thánh đường mới và khánh thành ngày 25.06.2013. Tháng 08.2013, Cha Giuse Tạ Minh Chiến về coi sóc Giáo xứ Thọ Lâm và giúp cộng đoàn nơi đây vững mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Phương Lâm, Tây giáp xứ Ngọc Lâm, Nam giáp xứ Trúc Lâm, Bắc giáp xứ Quang Lâm

Diện tích 3,2 km2

Ngày chầu lượt CN XXII TN

Linh mục đương nhiệm Giuse Tạ Minh Chiến ( 2013 - )

Thống kê

Năm

1984

2004

2008

2012

2013

  2020

Giáo dân

1.387

7.451

7.398

7.466

7.803

6809

Gia đình

213

1.597

1.608

1.724

1.819

1087

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Nguyễn Thượng Huyền Chánh xứ 1956 - 1957
2 Đaminh Đặng Đình Tân Chánh xứ 1958 - 1965
3 Giuse Maria Nguyễn Bá Thi Quản nhiệm 1965 - 1972
4 Antôn Nguyễn Văn Thục Chánh xứ 1972 - 1995
5 Phêrô Vương Văn Tuyên Chánh xứ 1996 - 2008
6 Giuse Đỗ Quang Tuyến Phó xứ 2006 - 16/03/2006
7 Gioakim Phan Công Chính Phó xứ 26/11/2006 - 07/12/2008
8 Giuse Nguyễn Duy Tân Phó xứ 2008 - 2011
9 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ 12/2008 - 2013
10 Hiêrônimô Nguyễn Quang Hòa Phó xứ 2011 - 2013
11 Đaminh Nguyễn Quốc Hưng Phó xứ 2013 - 2017
12 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ 30/08/2013 - 10/2023
13 Martinô Phạm Thiên Trường Phó xứ 08/2017 - 19/03/2022
14 Giuse Nguyễn Phong Phú Phó xứ 2017 - 19/03/2022
15 Phêrô Phạm Ngọc Quang Phó xứ 19/03/2022 -
16 Giuse Nguyễn Hữu Khanh Chánh xứ 10/2023 -
17 Giuse Đào Công Lập Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ