Giáo Xứ Thống Nhất

Tên giáo xứ Thống Nhất
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Gia Thất
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, H. Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1970, một số giáo dân Việt kiều Campuchia thuộc Giáo xứ Vịnh, Phước Vĩnh và Ba Nam về Việt Nam và định cư tại quận Kiệm Tân, Long Khánh. Thời gian đầu, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách chăm sóc và hướng dẫn đời sống đức tin. Cuối năm 1970, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn thành lập Giáo xứ Thống Nhất (thống nhất ba xứ Campuchia) dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vulliez. Thời gian đầu, cộng đoàn Thống Nhất dựng nhà nguyện tạm bằng vải bạt làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bên cạnh việc giúp cho đời sống giáo dân được ổn định, năm 1971, Cha Giuse và cộng đoàn Thống Nhất dựng nhà thờ kiên cố bằng vật liệu nặng. Bốn năm sau, Cha cố Phaolô Lê Văn Diệu thay thế Cha cố Giuse hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn. Cha Phaolô cùng cộng đoàn tu sửa nhà xứ và nhà thờ thêm khang trang và kiên cố. Năm 2009, Cha Giuse Lâm Văn Thế được bổ nhiệm làm chánh xứ Thống Nhất. Nhờ sự nhiệt thành và lòng yêu mến đoàn chiên, Cha Giuse giúp cộng đoàn ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Đồng thời Cha Giuse cùng giáo dân xây dựng nhà mục vụ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần thiết cho Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Thống Nhất đã ổn định và phát triển về mọi mặt như hiện nay.

Ngày 28/09/2020 Giáo xứ Thống Nhất hân hoan đón Cha tân Chánh xứ Philipphê Phạm Duy Linh đến chăm sóc mục vụ và hướng dẫn giáo xứ cho đến nay.

Địa dư  Đông giáp xứ Thánh Mẫu; Tây giáp xứ Phú Dòng; Nam giáp xứ Đức Long; Bắc giáp xứ Hiệp Nhất.

Diện tích  1,2km2

Ngày chầu lượt  Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất

Dòng trong Giáo xứ hiện nay : Dòng Chúa Quan Phòng - tỉnh dòng Tây Nguyên - Cộng đoàn Thống Nhất

Linh mục đương nhiệm  Philipphê Phạm Duy Linh (28/09/2020 - )

Thống kê

Năm

1975

1980

1990

2003

2007

2011

2013

2023

2024

Giáo dân

2.000

3.000

4.000

6.100

6.800

6.697

7.245

8.475

5

Gia đình

-

-

-

1.137

1.210

1.639

1.878

2.413

2

Tu sĩ

-

-

-

4

4

4

3

16 0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Joseph Vulliez Đặc trách 1970 - 1975
2 Phaolô Lê Văn Diệu Chánh xứ 1975 - 2009
3 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Phó xứ 30/05/2001 - 15/10/2002
4 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Phó xứ 2002 - 2006
5 Phêrô Lâm Thái Bình Phó xứ 02/2006 - 06/2009
6 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Phó xứ 2009 - 2011
7 Giacôbê Lâm Văn Thế Chánh xứ 2009 - 08/09/2020
8 Laurensô Trần Thế Phước Phó xứ 2011 - 2013
9 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ 14/09/2013 - 08/2015
10 Giacôbê Trần Thái Bảo Phó xứ 2015 - 19/03/2022
11 Philipphê Phạm Duy Linh Chánh xứ 28/09/2020 -
12 Phaolô Phạm Thanh Hà Phó xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ