Giáo Xứ Thọ Lộc

Tên giáo xứ Thọ Lộc
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 4271
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:30

05:00

07:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1978, khoảng 70 gia đình công giáo thuộc địa phận Huế đến lập nghiệp tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo.

Năm 1979, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng sai hai thầy Đaminh Phạm Đình Hảo và Giuse Đinh Văn Huấn đến Giáo điểm này hướng dẫn giáo dân cho đến khi hai thầy được thụ phong linh mục và chuyển nhiệm sở khác.

Năm 1980, cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện (6m x 9m) bằng tre, mái tranh để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo điểm này lên thành Giáo họ và lấy tên Thọ Lộc.

Năm 1985, cộng đoàn Giáo họ Thọ Lộc lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà mục vụ (1985), nhà xứ (1987) và nhà thờ (2001).

gày 15.09.2004, Giáo họ Thọ Lộc được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Lê Như Sắc phụ trách cộng đoàn Thọ Lộc trong tư cách là Cha xứ tiên khởi.

Cha Giuse tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc đức tin cho cộng đoàn Thọ Lộc ngày thêm vững mạnh. Bên cạnh đó, Cha Giuse cũng chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, tu sửa nhà giáo lý và các tượng đài. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Thế Truyền, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Thọ Lộc đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2020 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phê rô Nguyễn Quang Khương về coi sóc giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp Gia Ray, Tây giáp xã Bảo Quang, Nam giáp xã Xuân Hiệp, Bắc giáp Xuân Bắc.

Diện tích 25,83 km2

Ngày chầu lượt 07.10

Dòng tu hiện nay trong giáo xứ Mến Thánh Giá Bà Rịa - Cộng đoàn Thọ Lộc

Linh mục đương nhiệm Phê rô Nguyễn Quang Khương (08/09/2020 -)

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Đặng Văn Tú Đặc trách 1979 - 1990
2 Đaminh Phạm Đình Hảo Đặc trách 1990 - 1996
3 Giuse Lê Như Sắc Chánh xứ 1996 - 2008
4 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Phó xứ 2008 - 07/2010
5 Giuse Đinh Thế Truyền Chánh xứ 2008 - 09/2018
6 Phêrô Phạm Quốc Thuần Chánh xứ 09/2018 - 2020
7 Phêrô Nguyễn Quang Khương Chánh xứ 08/09/2020 -
8 Phêrô Nguyễn Quang Khương Quản nhiệm 03/2020 - 08/09/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ